Olimp Labs planuje kolejną inwestycję - ziemiadebicka.pl

Olimp Labs planuje kolejną inwestycję


Olimp Laboratories Sp. z o. o. – jeden z największych producentów suplementów diety i odżywek w Polsce planuje kolejną inwestycję w Zawadzie. Polegać ona będzie na budowie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego (OBR).

W projektowanych do realizacji obiektach przemysłowych inwestor planuje montaż w pełni funkcjonalnych linii technologicznych do wytwarzania batonów, ciastek, maseł i kremów oraz dwie linie rozlewnicze.

W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym zatrudnienie znajdzie do 120 osób, w tym 90 pracowników linii technologicznych oraz 30 osób do obsługi magazynów.

Obecnie procedowane jest postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Prawdopodobnie do końca bieżącego roku uda się zakończyć procedurę środowiskową oraz uzyskać pozwolenie na budowę.

Dzięki rozszerzeniu produkcji firma umocni pozycję na rynku i zaoferuje nowe miejsca pracy mieszkańcom Gminy Dębica i okolic.

Źródło: UG Dębica