Oświadczenie Zarządu Miejskiego PiS -Maciej Małozięć został usunięty z partii - ziemiadebicka.pl

Oświadczenie Zarządu Miejskiego PiS -Maciej Małozięć został usunięty z partii


“Prawo i Sprawiedliwość nie zostało zaproszone do rozmów i nie prowadzi żadnych negocjacji z burmistrzem Miasta Dębicy panem Mariuszem Szewczykiem w sprawie obsadzenia na funkcjach wiceburmistrzów oraz innych stanowiskach kierowniczych osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Decyzja podjęta przez pana Macieja Małozięcia w sprawie przyjęcia funkcji wiceburmistrza miasta była jego decyzją samodzielną- nie konsultowaną ze statutowymi władzami PiS. W związku z tym w dn. 30.11.2018 r. odbyło się posiedzenie zarządu miejskiego Prawa i Sprawiedliwości, który podjął decyzję o wykluczeniu pana Macieja Małozięcia ze struktur PiS w Okręgu nr 23-Rzeszów.”