Paweł Adamek: Naszej szkole nic nie grodzi. Zostajemy przy Łysogórskiej i tworzymy nową, sportową klasę czwartą - ziemiadebicka.pl

Paweł Adamek: Naszej szkole nic nie grodzi. Zostajemy przy Łysogórskiej i tworzymy nową, sportową klasę czwartą


AdamekPodczas wywiadówki, która odbyła się wczoraj (24 stycznia) w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Łysogórskiej dyrektor tej szkoły Paweł Adamek zapewnił rodziców uczniów uczęszczających do tej placówki, że do ukończenia edukacji na poziomie szkoły podstawowej uczniowie obecnych klas VII i gimnazjalnych pozostaną w budynku szkoły przy Łysogórskiej.

Na potwierdzenie tych słów odczytał pismo od przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy Ryszarda Pękali do którego się zwrócił z prośbą o określenie sytuacji szkoły. W  piśmie przewodniczący poinformował, że obowiązująca uchwała z 27 marca 2017 roku o sieci szkół nadal obowiązuje i nie ma planów zmiany tej uchwały.  Oznacza to, że przez 2 lata Szkoła Podstawowa nr 3 łączy się z Gimnazjum nr 2, a potem gimnazja zostaną wygaszone i w budynku przy ul. Łysogórskiej zostanie utworzona samodzielna Szkoła Podstawowa nr 6.

“W tym roku będziemy zapisywali dzieci do Szkoły Podstawowej nr 3 z siedzibą przy ul. Łysogórskiej.Dodatkowo chcemy otworzyć klasę IV sportową do której nabór będzie się odbywał w tym roku. Chcemy dać szansę rozwoju dzieciom, które mają predyspozycje sportowe. Mamy do dyspozycji piękną, nową, nowoczesną salę gimnastyczną i chcemy ją wykorzystać” – mówi wczoraj Paweł Adamek.
W przyszłym roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Łysogórskiej mają uczyć się klasy I (z nowego naboru), klasa IV sportowa ( z nowego naboru) oraz klasy 7,8 i III gimnazjum.

“W ten sposób odciążymy trochę budynek przy ulicy Kraszewskiego przy którym w tym roku ma być wykonywana przewiązka – połączenie budynku głównego z budynkiem nauczania początkowego” – dodaje Adamek.
Uczniowie, klas VII którzy przeszli z budynku SP 3 przy ul. Kraszewskiego do budynku SP 3 przy ul. Łysogórskiej swoją edukację w szkole podstawowej dokończą już w budynku przy Łysogórskiej. Nie ma planu przeniesienia dzieci w klasie VIII do szkoły przy Kraszewskiego.
Natomiast o tym co z ewentualnym przeniesieniem uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 z ulicy Ogrodowej do budynku “Trójki” przy ul. Łysogórskiej w ogóle nie było mowy.