Pilzno. Eksponat miesiąca - siekierka z epoki brązu - ziemiadebicka.pl

Pilzno. Eksponat miesiąca – siekierka z epoki brązu


Zabytki tego typu są dość rozstrzelone na obszarze ziem polskich. Jerzy Kuśnierz określił ten rodzaj siekierki  jako typ Wielichowo, który jest  datowany od schyłku IV (skarb z Biskupic) okresu epoki brązu  aż do początków VI okresu epoki brązu. Głównie jednak siekierki takie występują pod koniec V na początku VI okresu epoki brązu.  Kilka egzemplarzy znalazł M. Gedl na cmentarzysku łużyckim w Opatowie (d. pow. Kłobuck). Są one znalezione dość blisko pod względem geograficznym do okazu z Jaworza Górnego. Najbliższym zaś jest skarb z Biskupic pow. Miechów, zawierający również podobną siekierkę. Typ Wielichowo jest rozpowszechniony szeroko, siekierki takie występują od Dolnego Śląska, przez Opolskie, Małopolskę, dorzecze Liswarty, Wielkopolskę po Mazury.

Dar Józefa Ryby – Jaworze Górne

Źródło: Muzeum Pilzno