Place zabaw wciąż czekają na modernizację - ziemiadebicka.pl

Place zabaw wciąż czekają na modernizację


Dzisiaj (5 czerwca) w Urzędzie Miejskim w Dębicy otwarto oferty na budowę, remont i doposażenie placów zabaw przy 4 dębickich placówkach oświatowych. Do drugiego przetargu (do pierwszego nikt się nie złożył oferty) zgłosiła się tylko jedna firma, której wszystkie złożone oferty znacząco przekraczają kwoty, jakie na remont poszczególnych placów zabaw zamierza przeznaczyć Miasto Dębica.

Projekty modernizacji placów zabaw przy 4 miejskich placówkach oświatowych zostały wybrane do realizacji przez mieszkańców Dębicy w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Pierwszy przetarg ogłoszony na początku maja br. został unieważniony ponieważ nie zgłosił się żaden oferent. Do drugiego zgłosiła się jedna firma, ale jej oferta znacząco odbiega od kwot które na modernizacje placów zabaw chcą przeznaczyć władze miejskie. Miasto na całość tego przedsięwzięcia zaplanowało 300 tysięcy złotych tymczasem kwota przedstawiona przez firmę Apis Polska z Jarosławia wynosi ponad 443 tysiące złotych.

Inwestycje na placach zabaw mają dotyczyć czterech lokalizacji : placu zabaw na os. Kępa-Wolica, placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Gajowej i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Wagnera. Jako czwarty miał powstać od podstaw plac zabaw na na boisku asfaltowym przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy. Ogłoszony przez władze miejskie przetarg dotyczył zaprojektowania i wykonania doposażenia placów zabaw, rozbudowy tych placów zabaw, wykonania nawierzchni bezpiecznej oraz wymiany urządzeń na istniejących placach zabaw na terenie miasta Dębica.