Po 14 latach do zasobów miasta Dębica wróciły budynki dawnych koszar przy ul. Kościuszki - ziemiadebicka.pl

Po 14 latach do zasobów miasta Dębica wróciły budynki dawnych koszar przy ul. Kościuszki


DSC08434Ponad hektarowa działka z 5 budynkami zlokalizowana przy ul. Kościuszki, na terenie dawnych koszar wojskowych po 14 latach wróciła do zasobów miasta. Akt notarialny odwołujący darowiznę Miasta Dębica na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 16 listopada br. podpisali burmistrz Mariusz Szewczyk i rektor uczelni prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół.

Umowę darowizny na rzecz Akademii Ekonomicznej w Krakowie (później Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) w 2003 roku DSC08443podpisał ówczesny burmistrz Dębicy Edward Brzostowski i rektor krakowskiej uczelni prof. Ryszard Borowiecki. Na mocy darowizny Uniwersytet Ekonomiczny otrzymał wówczas nieruchomość z budynkami na cele prowadzonej działalności dydaktycznej – uruchamianego wówczas w Dębicy Zamiejscowego Oddziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ogółem na działce zlokalizowanych jest 7 budynków. W głównym budynku przy ul. Kościuszki został zlokalizowany rektorat i część dydaktyczna. W drugim budynku znajdowały się głównie sale dydaktyczne. Ponadto uczelnia otrzymała wówczas jeszcze dwa duże DSC08433budynki (później działało w nim m.in. Kolegium Języków Obcych, biblioteka, a w drugim znajdował się magazyn) i trzy małe obiekty: warsztat, portiernię i magazyn. Ogółem nieruchomość, którą w drodze darowizny otrzymał w 2003 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie od Miasta Dębica miała powierzchnię ponad 1,5 hektara i znajdowało się na niej 7 budynków.