Polecą do Hiszpanii i Włoch


11 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół Zawodowych um. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie – Osiedlu odbył się Dzień Hiszpański przygotowany i zorganizowany przez Annę Rokitę i Katarzynę Osak. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną ww. wydarzenie odbyło się on-line.

Dzień Hiszpański był pierwszym z wydarzeniem, które rozpoczęło realizację w ZSZ w Pustkowie-Osiedlu projektu unijnego Erasmus+ „Staże
zagraniczne – praktyka czyni mistrza” w ramach, którego uczniowie kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych odbędą staże zawodowe w hiszpańskiej Andaluzji i w Weronie – w słonecznej Italii. Projekt nie ogranicza się tylko do samego stażu w miejscowych zakładach pracy ale towarzyszy mu wiele innych
wydarzeń: m.in. kurs języka angielskiego na platformie OLS, przygotowanie kulturowo-pedagogiczne, poznawanie kultury i zwyczajów kraju, w którym odbywają staż, wycieczki do miejsc historycznych i turystycznych w tych krajach. Uczniowie otrzymają także m.in. wsparcie finansowe w postaci kieszonkowego, ubezpieczenia, odzieży adekwatnej do miejsca odbywania stażu, zapewniony im zostanie transport do ww. krajów.

Będzie to już trzeci projekt i kolejne grupy uczniów tej szkoły, które skorzystają ze środków UE, tym razem w ramach Programu unijnego Erasmus+: „Staże zagraniczne – praktyka czyni mistrza”, Nr projektu: 2020-1-PL01-KA102-078661. Łączna kwota realizacji projektu to: 74 626
EURO.

źródło: ZSZ w Pustkowie – Osiedlu

Podziel się z innymi
0Shares
0 0