Ponad 230 tys. zł z RPO dla OSP Paszczyna

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Paszczynie otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach konkursu dla działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń. Całość zadania opiewa na kwotę 274 tys. zł z czego 233 tys. zł pochodzić będzie z RPO.

W wyniku realizacji projektu jednostka OSP w Paszczynie doposażona zostanie w niezbędny sprzęt ratowniczy. Celem głównym projektu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w Gminie Dębica i w powiecie dębickim pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców obszaru oddziaływania inwestycji oraz zapewnienia bezpiecznych warunków gospodarowania konieczne jest wsparcie struktur odpowiedzialnych za ratownictwo w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych, zagrożeń technicznych, chemicznych, powodzi itp. Doposażenie jednostki OSP w Paszczynie w niezbędny sprzęt podniesie jej sprawność ratowniczą oraz zapewni szersze możliwości systemowej współpracy w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Cele szczegółowe projektu to m.in.:

  • poprawa możliwości i efektywności prowadzonych akcji ratowniczo gaśniczych przez OSP,
  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu dębickiego
  • podniesienie poziomu ochrony obiektów zabytkowych oraz infrastruktury publicznej,
  • zmniejszenie skutków zaistniałych pożarów i innych zagrożeń,

W ramach projektu zakupione zostanie 40 sztuk sprzętu ratowniczo gaśniczego takiego jak: agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, węże, zestaw do wywarzania drzwi i przecinania pedałów, zestaw do stabilizacji, piły, pilarki, narzędzia ratownicze, aparaty powietrzne z maskami i butlami kompozytowymi, butle powietrzne, sygnalizatory bezruchu, radiotelefony, latarki, detektor prądu, miernik wielogazowy, pilarki, węże, prądownice i hełmy bojowe.

Serdecznie gratulujemy jednostce OSP Paszczyna oraz zachęcamy inne jednostki do uczestnictwa w konkursach grantowych organizowane przez różne podmioty.

Zdjęcie: Facebook OSP Paszczyna

Podziel się z innymi
0Shares
0 0 0