Pośmiertnie zostaną uhonorowani tytułami „Zasłużony dla Miasta Dębica” i „Honorowy Obywatel Miasta Dębica”

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Dębicy, która ma odbyć się 21 października trafią projekty uchwał dotyczące przyznania tytułów „Zasłużony dla Miasta Dębica” i „Honorowy Obywatel Miasta Dębica”.

Kapituła nagrody na posiedzeniu 16 października rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wniosek o pośmiertne przyznanie Waldemarowi Sujdakowi odznaczenia „Honorowy Obywatel Miasta Dębicy” w uznaniu szczególnych zasług dla Miasta Dębicy.

Waldemar Sujdak urodził się 27 lutego 1980 r. W 2000 r. rozpoczął służbę wojskową jako elew szkoły podoficerskiej w Centrum Szkolenia Inżynierii Wojskowej Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. Po ukończeniu szkolenia służył w 3. Pułku Saperów w Dębicy jako dowódca drużyny, a następnie jako saper w 21. batalionie dowodzenia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.

W 2008 r. był dowódcą drużyny 2 Mazowieckiej Brygady Saperów w Kazuniu. W 2008 r. pełnił służbę w ramach III zmiany PKW w Afganistanie. Poległ 20 sierpnia 2008 r. w czasie wykonywania zadania bojowego w wyniku eksplozji improwizowanego ładunku wybuchowego IED. Za czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością i odwagą został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego i mianowany do stopnia plutonowego przez Ministra Obrony Narodowej.

Przeczytaj także:

Dziś rocznica śmierci plut. Waldemara Sujdaka. 12 lat temu zginął w Afganistanie.

Rodzice śp. Waldemara Sujdaka odebrali pośmiertne odznaczenie dla syna

Kapituła nagrody na posiedzeniu 2 października rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wniosek o pośmiertne przyznanie księdzu Adamowi Bartkowiczowi odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębicy” dla osób i stowarzyszeń za zasługi na rzecz miasta.

Ks. Adam Bartkowicz, polski misjonarz ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, który 20 marca utonął w oceanie w Dar Es Salaam w Tanzanii, zginął ratując swojego kolegę – kapłana.

Misjonarz pochodził z Dębicy. Był absolwentem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy. Do pracy na misjach przygotowywał się m.in. w Domu Formacji SMA w Borzęcinie Dużym. Odbył również roczny staż misyjny w Tanzanii, rok duchowy w Beninie i 4 lata teologii w Kenii na Uniwersytecie Katolickim w Tangazie. W parafii Nyamanga pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus na wyspie Ukara pracował od trzech lat. K. Adam Bartkowicz został pochowany na cmentarzu w Dębicy.

Przeczytaj także:

Ks. Adam Bartkowicz utonął ratując kolegę-kapłana. Pogrzeb kapłana ma odbyć się w Wielką Środę w Dębicy

W Wielką Środę pożegnaliśmy ks. Adama Bartkowicza – Fotoreportaż

Podziel się z innymi
0Shares
0 0