-->

Powiat dębicki odzyskał pieniądze utracone w wyniku przymusowej restrukturyzacji PBS

Decyzją Ministra Finansów Powiat Dębicki otrzyma 1 258 712 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej w ramach wsparcia dla jednostek poszkodowanych w przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku.

Kwota przyznanych środków z rezerwy stanowi 100 proc. strat poniesionych przez jednostkę (z wyłączeniem strat poniesionych przez samorządowe osoby prawne), potwierdzonych przez Wojewodę Podkarpackiego.

Jak podkreśla starosta Piotr Chęciek, pieniądze, które wkrótce trafią na konto Powiatu Dębickiego, to nie są „odzyskane” środki. Należy je traktować raczej jako wsparcie od rządu, wyraz dobrej woli Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Finansów, którzy zadbali o uzupełnienie samorządowych budżetów nadszarpniętych w wyniku afery z początku roku.

Przymusowa restrukturyzacja PBS dotknęła 34 samorządy, które utraciły 43 proc. pieniędzy ulokowanych na kontach bankowych w PBS w Sanoku, łącznie ok. 82 mln złotych. Jedynie klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa odzyskały swoje pieniądze w całości.

Podziel się z innymi
0Shares
0 0