Program uroczystych obchodów jubileuszu 660 – lecia nadania praw miejskich Dębicy - ziemiadebicka.pl

Program uroczystych obchodów jubileuszu 660 – lecia nadania praw miejskich Dębicy


Inauguracja 660-lecia Miasta - 7 marca 2018 -  Program7 marca 2018 r. w Domu Kultury “Kosmos” odbędzie się uroczysta inauguracja przypadającego w tym roku jubileuszu 660 – lecia nadania praw miejskich Dębicy. 

PROGRAM: 

godz. 10.00 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca Mali Igloopolanie

 godz. 10.10 – Powitanie gości przez Ryszarda Pękalę Przewodniczącego Rady Miejskiej

godz. 10.15 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Dębicy w DKiK Kosmos, zwołana z okazji jubileuszu                                     660 – lecia lokacji Dębicy

godz. 10.30 – Przemówienie Mariusza Szewczyka Burmistrza Miasta Dębicy

 godz. 10.35 – „Galicja na drodze do Niepodległości była pierwsza!” – dr hab. Andrzej Olejko

 godz. 11.00 – Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w roku jubileuszowym 660-lecia praw miejskich Dębicy pt. „Dębica dla małych i dużych” pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta

  godz.11.15 – Prezentacja Rocznika Muzeum Regionalnego w Dębicy 2017 – Jacek Dymitrowski, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Dębicy

godz. 11.30 – „Krajobraz kulturowy Dębicy i czynniki go kształtujące na przestrzeni wieków” – Tomasz Czapla, Kustosz Muzeum Regionalnego w Dębicy

godz. 11.45 – „Tadeusz Gawryś – charyzmatyczny nauczyciel, wychowawca i dowódca. Rola osobistego  przykładu w kształtowaniu postaw młodego pokolenia u progu niepodległości ” – Artur Getler, Muzeum Regionalne w Dębicy

 godz.12.00 – Bajka o Dębicy w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy

 godz. 12.15  Zakończenie uroczystości

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy,  ul Kościuszki 8

godz. 18.00  Koncert z okazji jubileuszu 660-lecia lokacji Dębicy,  Dębiccy artyści dla Dębiczan w wykonaniu Kwartetu „OrigoEnsemble”