-->

Przebudowa ul. Kwiatkowskiego w Dębicy wstrzymana

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Dębicy miała miejsce konferencja prasowa w sprawie przebudowy ul. Kwiatkowskiego z udziałem władz Miasta Dębicy oraz Stefana Bieszczada Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
We wrześniu 2018 roku Gmina Miasta Dębica złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105 857R – ul. Kwiatkowskiego w Dębicy”.

Wniosek ten został bardzo wysoko oceniony przez Komisję Oceny Wniosków Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Uplasował się na 13 miejscu listy rankingowej Wojewody Podkarpackiego, wśród 68 innych wniosków z województwa podkarpackiego złożonych na drogi gminne, z dofinansowaniem w wysokości 3 000 000 zł.

Po ukazaniu się listy rankingowej Wojewody Podkarpackiego w listopadzie 2018 r. , śladem lat ubiegłych, Gmina Miasta Dębica podjęła natychmiast niezbędne czynności umożliwiające realizację inwestycji w 2019 roku. Między innymi ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych i wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Tymczasem 19 kwietnia 2019 roku ukazała się nowa lista zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów, na której nasz wniosek został przesunięty z 13 miejsca listy podstawowej na trzecie od końca, 20 listy rezerwowej. W praktyce oznacza to utratę dofinansowania i konieczność rezygnacji z realizacji projektu. Sytuacja jest tym bardziej niezrozumiała, że na liście projektów przeznaczonych do dofinansowanych znalazły się projekty, które otrzymały ponad dwukrotnie mniej punktów od naszego.

Władze Miasta Dębicy liczą, że działania naszych parlamentarzystów i osób funkcyjnych pozwolą na realizację zadania.

źródło: Urząd Miejski w Dębicy

Podziel się z innymi
0Shares
0 0