Przed weekendowymi wyjazdami na Ukrainę…. przypominamy

W okresie weekendu majowego, podróżni udający się na Ukrainę przez podkarpackie przejścia graniczne winni liczyć się z większym natężeniem ruchu, a tym samym wydłużonym czasem oczekiwania na odprawę graniczną.
Biorąc pod uwagę statystyki dot. ruchu granicznego z ostatnich kilku lat, informujemy podróżnych którzy planują wyjazdy turystyczne w majowy weekend na Ukrainę, o możliwości wydłużonego czasu oczekiwania na odprawę graniczną.
Granicę na Podkarpaciu można przekroczyć przez przejścia graniczne:
Budomierz-Hruszew
Korczowa-Krakowiec
Medyka-Szeginie
Krościenko-Chyrów
Aktualne czasy oczekiwań na wyjazd z Polski można sprawdzać na stronie internetowej: www.granica.gov.pl
Można korzystać z podglądu przejść granicznych z kamerek internetowych które prowadzą transmisję na żywo z każdego z przejść granicznych z Ukrainą.
Informacje dla obywateli polskich podróżujących na Ukrainę dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://polakzagranica.msz.gov.pl/.
Przypominamy, że obywatele państw trzecich ( w tym ob. Ukrainy), aby wjechać na terytorium państw Schengen muszą spełniać określone warunki tj.:
posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli taka jest wymagana od obywateli danego państwa,
określić cel podróży oraz
posiadać odpowiednie środki na okres pobytu i na powrót,
osoba, która zamierza wjechać na obszar Schengen nie może figurować również w systemie SIS, jako osoba niepożądana lub stanowiąca zagrożenie dla porządku publicznego.
w przypadku wjazdu w ruchu bezwizowym na podstawie paszportu biometrycznego należy sprawdzić czy w ostatnim okresie 180 dni wstecz limit pobytu krótkoterminowego nie został wyczerpany
( jako pobyt krótkoterminowy należy uznać pobyt w ruchu bezwizowym na podst. wizy Schengen typu C i stampili wojewody- szczegóły w zakładce: https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/najczesciej-zadawane-py/5097,24-Po-spelnieniu-jakich-warunkow-i-na-ile-dni-obywatele-Ukrainy-moga-przyjechac-.html )
Źródło: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej