Przeprowadzą konserwację pomnika przyrody - ziemiadebicka.pl

Przeprowadzą konserwację pomnika przyrody


Dąb szypułkowy który ma zostać poddany konserwacji znajduje się przy ul. Głowackiego.

Dąb szypułkowy który ma zostać poddany konserwacji znajduje się przy ul. Głowackiego

Nie wiemy ile pomników przyrody jest na terenie Dębicy, ale jeden z nich, jeśli zgodzi się na to Rada Miejska, przejdzie w niedługim czasie konserwację.

Mowa o wpisanym do rejestru jako pomnik przyrody ponad 30 lat temu, w 1987 roku przez Wojewodę Tarnowskiego dębu szypułkowego przy ul. Głowackiego 21 w Dębicy. Drzewo ma obwód pnia wynoszący 336 centymetrów. Z racji swoich gabarytów dla poprawy bezpieczeństwa w jego sąsiedztwie i stabilizacji tego drzewa konieczne są prace pielęgnacyjne i konserwatorskie, bo ze względu na jego dobry stan nie ma wskazania do jego wycięcia. Prace mają być wykonane do końca 2018 roku, a wykonać będzie mógł je jedynie specjalistyczny zakład chirurgii drzew posiadający uprawnienia do pielęgnacji w zabytkowych drzewostanach.

Kto wie gdzie jeszcze na terenie Dębicy znajdują się pomniki przyrody ? Zdjęcia w komentarzach na FB mile widziane