PRZESTĘPSTWA Z NIENAWIŚCI NA STADIONACH PIŁKARSKICH POWIATU DĘBICKIEGO – DEBATA SPOŁECZNA

W piątek 1 marca w miejscowości Pustynia odbyła się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Dębicy z przedstawicielami Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie. Bezpieczeństwo na obiektach piłkarskich – było głównym tematem spotkania.
Zorganizowane debata miała miejsce w ubiegły piątek, o godz. 16 w Pustyni. Wśród obecnych gości był Wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie Wiesław Lada. W dyskusji wzięli również udział prezesi i działacze klubów piłkarskich podokręgu piłki nożnej w Dębicy z m.in. powiatu dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego i mieleckiego.

Z ramienia dębickiej Policji w spotkaniu wziął udział pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy podinsp.Artur Kościelniak oraz nacz. Wydziału Prewencji podinsp. Andrzej Mroszczyk. Prezentację multimedialną związaną z przestępstwami z nienawiści, popełnianymi na obiektach sportowych oraz poza nimi przedstawił asp.sztab. Tomasz Totko. Biorącym udział w spotkaniu zaproszonym gościom przybliżono zagadnienia dotyczące zachowań kibiców, współpracy działaczy klubowych z Policją, środków bezpieczeństwa podczas meczów.

Omówione zostały również przepisy regulujące zasady bezpieczeństwa na obiektach sportowych oraz procedury w przypadku zakłócenia porządku. Przeprowadzona dyskusja miała na celu wypracowanie pewnych schematów postępowań, które powinny przyczynić się do zapewnienia i zwiększenia bezpieczeństwa na stadionach i poza nimi przed rozpoczynającą się drugą wiosenną rundą sezonu 2018-2019.

Źródło: Podkarpacka Policja