Przetarg na dostawę i montaż systemów energii odnawialnej dla mieszkańców Dębicy ogłoszony. - ziemiadebicka.pl

Przetarg na dostawę i montaż systemów energii odnawialnej dla mieszkańców Dębicy ogłoszony.


solary409 zestawów instalacji kolektorów słonecznych, 494 zestawów instalacji fotowoltaicznych i 68 sztuk instalacji kotłów na biomasę w tym roku jeszcze ma trafić do mieszkańców Dębicy, którzy zgłosili swój udział w projekcie odnawialnych źródeł energii. Przetarg na dostawę i montaż tych instalacji właśnie został ogłoszony przez Miasto Dębica.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach projektu:„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”. Wartość projektu to ogółem 15,6 mln zł. z której to kwoty 10 mln zł. stanowi dotacja ze środków unijnych. Miasto Dębica z własnego budżetu na ten cel jako wkład własny przeznaczy 5,6 mln. zł.

Oferty można składać do 30 marca 2018. Zamówienie ma zostać zrealizowane do 30 października 2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów energii odnawialnej – zestawów solarnych, fotowoltaicznych, kotłów na biomasę, a także wyłonienie inspektorów nadzoru. Został podzielony na pięć części:
Część 1: Instalacja kolektorów słonecznych. Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 409 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.
Część 2: Instalacja kotłów centralnego ogrzewania opalanych biomasą. Dostawa i montaż 68 szt. instalacji kotłów na biomasę do ogrzewania budynków wraz z zasobnikiem paliwa o pojemności minimum 250 litrów oraz osprzętem.
Część 3: Instalacje fotowoltaiczne. Dostawa i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 494 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.
Część 4: Inspektor nadzoru dla Gminy Miasta Dębica.
Część 5: Inspektor nadzoru dla Gminy Ropczyce.