Przetarg na naprawę drogi po powodzi ogłoszony

Podczas ostatnich intensywnych opadów deszczu w nocy z 21 na 22 maja br. wskutek fali wezbraniowej na długości około 30 m osunęła się lewa skarpa potoku Ostra wraz z przylegającym do niej korpusem drogi gminnej, pozbawiając mieszkańców części sołectwa Latoszyn możliwości dojazdu. Pozbawionych dojazdu zostało około 120 gospodarstw domowych oraz zakład produkujący wyroby na eksport. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ogłosiło właśnie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót przy usuwaniu tego osuwiska. Prace mają polegać m.in. na zasypaniu wyrwy lewej skarpy potoku Ostra w miejscowości Latoszyn w Gminie Dębica.

23 maja pracownicy PGW WP – Nadzór Wodny w Dębicy dokonali pomiarów w terenie i przystąpili niezwłocznie do opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej na zabezpieczenie powstałej wyrwy. Wykonana dokumentacja przewiduje odtworzenie skarpy poprzez zasypanie wyrwy lewej skarpy pot. Ostra w km 0+910 – 0+960 pospółką i wykonanie narzutu z kamienia łamanego. Aby zastabilizować skarpę potoku u jej podstawy wykonany zostanie narzut w formie tamy podłużnej.  W dniu 28.06.2019r. zostały potwierdzone środki na realizację tego zadania.

Pracownicy Wód Polskich dokonują pomiarów w terenie i przygotowują dokumentacje projektowa na zabudowę wyrwy

Wykonane przez PGW WP prace umożliwią Gminie Dębica odtworzenie zniszczonej asfaltowej nawierzchni jezdni, a tym samym przywrócenie komunikacji dla mieszkańców Latoszyna. W tym celu Wody Polskie zawarły z Urzędem Gminy w Dębicy stosowne porozumienie o wspólnej realizacji zadania. Planowany termin zakończenia robót zleconych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  to początek sierpnia bieżącego roku.

źródło: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie