O pseudokibicach i cyberbezpieczeństwie rozmawiali w Zgranej Pace - ziemiadebicka.pl

O pseudokibicach i cyberbezpieczeństwie rozmawiali w Zgranej Pace


zpPrelekcją Funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Dębicy rozpoczęła się realizacja projektu socjalnego pn: „Chcemy kibicować, chcemy surfować”.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży uczestników zajęć w Placówkach Wsparcia Dziennego „Zgrana Paka” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębicy. Celem głównym działań jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, ryzyka związanego z przynależnością do nieformalnych grup pseudokibiców, uczestniczenia w ryzykownych zajściach stadionowych oraz upowszechnienie wśród najmłodszych użytkowników Internetu zasad bezpiecznego korzystania z sieci. W ramach realizacji projektu przeprowadzone będą spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w obszarze doskonalenia wiedzy na temat zjawiska pseudokibiców sportowych, oraz cyberprzemocy i związanych z tym zagrożeniach, odpowiedzialności prawnej nieletnich i dorosłych w oparciu o obowiązujące przepisy.

Pierwsze spotkanie z Funkcjonariuszem Wydziału Prewencji tut. Komendy st. asp. Tomaszem Totko, odbyło się 29 listopada 2017 r. w Świetlicy Środowiskowej przy ul. Kraszewskiego. Podczas wykładu policjant w sposób jasny i zrozumiały poinformował młodzież o odpowiedzialności i konsekwencjach płynących z różnego rodzaju zachowań zabronionych przez prawo, jak również przestrzegł przed zagrożeniami nieodłącznie związanymi z imprezami o charakterze masowym.

Dalsze spotkania z policjantem pod hasłem „Cyberbezpieczni”, odbędą się w Świetlicach przy ul. Matejki i ul. Sienkiewicza. Kontynuacją projektu będzie przeprowadzenie wśród beneficjentów konkursu plastycznego pn: „Kulturalny kibic i bezpieczni w Internecie”, a nagrodzone i wyróżnione prace, wystawione zostaną w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy.

źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy