Pustynia. Biblioteczna terapia

pustyniaBiblioteka Publiczna w Pustyni wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczęła cykl comiesięcznych spotkań biblioterapeutycznych dla najmłodszych mieszkańców sołectwa i okolic.
Pierwsze zajęcia zostały przeprowadzone 19 września br. Ich tematem była przyjaźń. Głównym celem zajęć było uświadomienie dzieciom potrzeby przyjaźni, bezinteresownej chęci pomagania, budowanie zaufania, lojalności, wyodrębnienie zachowań zasługujących na pochwałę. Podczas zajęć dzieci wysłuchały „Bajki o dwóch ołówkach”. Na zakończenie dzieci wspólnie z bibliotekarką zaśpiewały piosenkę „Przyjaciel od zaraz”.