Radni miejscy podjęli decyzję w sprawie przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy Mateusza Cebuli

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Dębicy radni rozpatrywali złożony przez grupę radnych w marcu 2020 roku wniosek o odwołanie przewodniczącego Rady Miejskiej Mateusza Cebuli.

W celu przeprowadzenia głosowania została powołana 4 osobowa komisja skrutacyjna. Na czas głosowania wniosku o odwołanie Mateusza Cebuli prowadzenie obrad Rady przejął wiceprzewodniczący Mateusz Kutrzeba. Głosowanie było tajne.

Ukonstytuowała się komisja skrutacyjna w składzie: Ludmiła Stelmach – Kołodziej, Paweł Hayn, Piotr Michoń, Monika Garduła. Przewodniczącym komisji został wybrany Paweł Hayn.

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania Mateusz Cebula nie został odwołany.

Wyniki głosowania:

za 9

przeciw 12

wstrzymujących się 0

Podziel się z innymi
0Shares
0 0