Ranking "Perły Samorządu 2018" - bardzo dobra lokata wójta Gminy Dębica - ziemiadebicka.pl

Ranking “Perły Samorządu 2018” – bardzo dobra lokata wójta Gminy Dębica


Decyzją Kapituły  rankingu Perły Samorządu Wójtowi Gminy Dębica przyznano 10 miejsce spośród samorządowców biorących w nim udział z całej Polski. W tegorocznej edycji wzięli udział samorządowcy z 15 województw.

Istnieje wiele rankingów, w których różni eksperci podejmują się oceny polskich samorządów. Perły Samorządu są jednak projektem unikatowym, u którego podstaw stoją wspólne wartości świadczące o jego wyjątkowości- udział w Perłach jest całkowicie bezpłatny i powszechny. Zająć wysokie miejsce w rankingu można jedynie dzięki własnej pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, zaangażowaniu w rozwiązywanie lokalnych problemów i skutecznym działaniom mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

W kapitule tegorocznego rankingu znaleźli się:

– Marta Gadomska-Byrska (szefowa działu dodatki poradnicze i wydawnictwa specjalne Dziennika Gazety Prawnej oraz redaktor naczelna Tygodnika Gazeta Prawna),

– prof.Hanna Godlewska-Majkowska (prorektor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, inicjatorka i kierownik zespołu organizującego badanie atrakcyjności inwestycyjnej JST oraz ranking „Gmina na 5!”)

– Zofia Jóźwiak (redaktor prowadząca dodatek „Samorząd i Administracja” Dziennika Gazety Prawnej),

– dr Aleksander Nelicki (ekspert w zakresie samorządu terytorialnego)

– Mariola Wytrykus (menedżer w zespole ds. sektora publicznego, innowacji i zachęt inwestycyjnych Deloitte).

Ocenie podlegały następujące role włodarza:

–  menedżer, czyli osoba zarządzająca instytucją i dążąca do jak najlepszego wykorzystania zasobów;

–  koordynator, czyli osoba, która stanowi katalizator oraz motor napędowy procesów dziejących się w gminie;

–  ambasador, czyli osoba, która swoim wizerunkiem, podejściem oraz osobowością stanowi najlepszą wizytówkę gminy i mieszkańców;

– reprezentant, czyli osoba, której społeczność lokalna udzieliła w wyborach mandatu zaufania.

Wójt Stanisław Rokosz po raz pierwszy został zgłoszony w rankingu w 2017 roku i ocena jego osoby przez Kapitułę pozwoliła zając mu 10 miejsce, które w 2018 r. udało się mu utrzymać.

Więcej informacji o rankingu: http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1125295,perly-samorzadu-2018-najlepsze-gminy.html

źródło: Gmina Dębica