Rekordowe zadłużenie gminy Czarna – 24 mln zł !

W Biuletynie Informacji Publicznej dostępnej na stronie Gminy Czarna podany jest obecny poziom zadłużenia gminy Czarna – wynosi ono dokładnie 24 392 880, 31 zł. Łącznie gmina ma do spłaty 22 kredyty, a terminy spłaty zaciągniętych w 2018 roku trzech kredytów są przewidziane na 2029 rok, czyli za 11 lat!

Większość terminów spłat gminnych kredytów przypada na lata po roku 2020 a ich kumulacja ma nastąpić pod koniec trzeciego dziesięciolecia. Jest to efekt takiego ustalenia spłat, gdzie co roku spłaca się niewielką sumę np.1 000 zł a na koniec spłaty jest do uregulowania tzw. rata balonowa wynosząca kilkaset tysięcy. Np. w roku 2015 gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1 400 000 zł na spłatę wcześniejszych kredytów.  Od 2016 roku zaplanowano roczne raty z tytułu spłaty tych należności po 1000 zł -2000 zł  rocznie. W 2028 roku przypada ostatnia potężna rata do spłaty w wysokości 870 tys! I to nie jest jedyny w ten sposób skonstruowany kredyt. W podobny sposób ustalane są spłaty innych zobowiązań gminy. Szczegóły można obejrzeć pod tym linkiem.

http://czarna.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_09/BIPF575A9B44AA2C2Z/informacja.pdf