Rondo NSZZ "Solidarność" - czy taką nazwę będzie nosić rondo na ul. 1 Maja? - ziemiadebicka.pl

Rondo NSZZ “Solidarność” – czy taką nazwę będzie nosić rondo na ul. 1 Maja?


Rondo na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Kwiatkowskiego

Oddane do użytku ponad rok temu rondo u zbiegu ulic 1 Maja i Kwiatkowskiego w sąsiedztwie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w najbliższym czasie zyska swoją nazwę. Z propozycją nadania temu rondu imienia “NSZZ Solidarność” do burmistrza Dębicy 4 kwietnia zwrócili się przedstawiciele  NSZZ “Solidarność” Oddział w Dębicy. Decyzję o nadaniu imienia podejmą podczas najbliższej sesji, 16 kwietnia radni miejscy.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Kwiatkowskiego  związana z tym przebudowa sieci wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych  i energetycznych rozpoczęła się w marcu 2016 roku. Stary  przejazd o szerokości około 7 metrów  został zasypany i do użytku oddany został nowy przejazd  pod torami o szerokości blisko 15 metrów. Dzięki nowemu, szerokiemu  przejazdowi zlikwidowane zostały  działające tam od lat światła sygnalizacyjne, a ruch odbywa się dwukierunkowo. Tuż za nowym wiaduktem na ul. 1 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Kwiatkowskiego  wybudowane zostało rondo, które do użytku zostało oddane z końcem 2016 roku.