Rośnie poziom wód. Są już lokalne podtopienia.

Rośnie poziom rzek w całym regionie, ale nie osiąga on jeszcze niepokojących stanów. Najbardziej przybiera Wisłoka. W ciągu ostatnich kilku godzin na Wisłoce o blisko pół metra i wciąż rośnie.
W Nagoszynie, Grabinach, Żyrakowie, Woli Wielkiej, Bobrowej, Łękach Dolnych występują lokalne podtopienia. Wody występują  z rowów przydrożnych i zalewają lokalne drogi, podwórka i pola uprawne. Woda stojąca na polach ma miejscami głębokość nawet kilkadziesiąt centymetrów.