Pustków Osiedle. Rozpoczęto dwa programy zajęć dzieci na basenie

aaaaapopopGminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął 17 lutego realizację dwóch programów dla dzieci z zajęciami korekcyjnymi na basenie. Pierwszy program „pływam więc jestem zdrowy” skierowany jest do wszystkich dzieci, u których stwierdzonoi wady postawy oraz astmę. Program będzie realizowany co dwa tygodnie. – Dzieci uczestniczących w projekcie jest 350, wszystkie pochodzą z gminy Dębica – mówi Marek Kamiński, dyrektor GOSiR w Dębicy.

Pełne koszty realizacji tego programu ponosi gmina Dębica ze swojego budżetu. Zajęcia potrwają do 31 maja. Później program będzie realizowany od 15 września do 12 grudnia br.
W tej drugiej turze wejdą do programu dzieci, które będą przyjęte do pierwszych klas, a program opuszczą dzieci z klas trzecich, przechodzące do klasy czwartej.
– Drugi program to „Uczę się pływać”, który przeznaczony jest dla klas I – III – mówi Marek Kamiński. – Pierwsza tura rozpoczyna się 24 lutego i potrwa do 4 czerwca br. Uczestniczyć w projekcie będzie 760 dzieci. Także tutaj zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie.
Druga tura tego projektu rozpocznie się 22 września i potrwa do 19 grudnia 2014. W tej tiurze wezmą udział wszystkie dzieci przyjęte do pierwszej klasy. Koszty transportu, opiekuna, nauczycieli, instruktora nauki pływania oraz wynajem basenu pokrywa gmina Dębica.
W obu programach rodzice nie ponoszą kosztów. Łączny koszt programów to 195 tysięcy złotych..
– Pływanie to sport, który najwszechstronniej rozwija fizycznie dzieci, likwiduje wady postaw, przywraca prawidłowe funkcjonowanie oddychania – tłumaczy Kamiński. – Ponadto dzieci zdobywają umiejętność pływania co nie jest bez znaczenia, jeżeli chodzi o korzystanie z akwenów wodnych w czasie wakacji.
Jednocześnie zajęcia te uzupełniają lekcje wychowania fizycznego w klasach I – III prowadzone przez nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego. Programem objęte są dzieci najmłodsze ze względu, że po zajęciach w przedszkolu trafiają w szkole do ławek, w których spędzają kilka godzin. Jednocześnie ich organizm się rozwija i wymaga dużej aktywności.