Rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania. Podstawowe różnice

Małżonkowie nie zawsze są zgodni co do kwestii prawnego rozwiązania ich małżeństwa. Nie w każdym przypadku możliwe bywa polubowne zakończenie sprawy, ograniczone do jednej rozprawy w Sądzie. O wiele częściej osoby decydujące się na rozwód obwiniają za rozkład pożycia drugą stronę, wnosząc przy tym np. o alimenty. Fachowa pomoc adwokata może znacznie ułatwić małżonkom przejście przez trudną sprawę rozwodową. Dziś opowiemy więcej o dwóch rodzajach spraw: bez orzekania o winie oraz tej, związanej z dodatkowymi komplikacjami: z orzekaniem o winie.

Zgodny wniosek małżonków może zapewnić szybki rozwód

Kiedy między małżonkami nie zachodzą kwestie sporne i obie strony są zgodne co do słuszności zakończenia ich małżeństwa, rozwieść można się bez orzekania o winie. Nie jest to jednak takie proste, jak mogłoby się wydawać. Nawet widoczne porozumienie stron nie stanowi dla Sądu argumentu, na podstawie którego rozwiąże on małżeństwo. Muszą istnieć przesłanki potwierdzające trwały, zupełny rozpad pożycia. Dotyczą one trzech obszarów: uczuciowego, fizycznego, a także gospodarczego. Dopiero wykazanie ustania lub zerwania wszystkich powyższych więzi da Sądowi podstawę do orzeczenia rozwodu.

Decydując się na  rozwód  bez orzekania o winie, małżonkowie mogą spodziewać się szybkiego zamknięcia sprawy. Bywa, że kończy się ona już po jednej rozprawie, co najczęściej ma miejsce w przypadku małżeństw bezdzietnych. Wystarczy, że strony przekonają Sąd, iż różnica charakterów lub inne czynniki pozbawiły ich związek jakichkolwiek szans na przyszłość.

Rozwodowe komplikacje: orzekanie winy drugiego małżonka

Rozwód z orzekaniem o winie to sprawa, która bardzo często trwa miesiącami, w skrajnych wypadkach również latami. W tym przypadku pomoc prawna to podstawa – mając u boku prawnika, który posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych, można liczyć na możliwie najszybsze doprowadzenie sprawy do końca. Jednak postępowanie z orzekaniem o winie niesie ze sobą szereg komplikacji. Niezbędne okazuje się dysponowanie argumentami, które przekonają Sąd o tym, że to nie my, lecz drugi małżonek ponosi wyłączną winę za rozpad pożycia.

Udowodnienie argumentów stanowi trudne zadanie, szczególnie, gdy w grę wchodzi jednorazowa zdrada, przemoc domowa albo trwonienie majątku. Na sali sądowej należy przedstawić materiał dowodowy, często powołuje się też świadków oraz biegłych lekarzy. Jeśli współmałżonek wytoczy kontrargumenty i wykaże bezzasadność naszych dowodów, trzeba szukać dalej. Takie postępowanie może zatem się dłużyć i tak naprawdę nigdy nie ma 100% pewności, że zakończy się ono dla nas pomyślnie. Dlatego tak ważne jest, żeby zgłosić się do dobrej kancelarii prawnej, jaką jest Kancelaria Adwokacka Krystyna Hese-Trzaska i skorzystać z pomocy adwokata. Ten rzeczowo oceni zasadność argumentów, pomoże obrać najwłaściwszą drogę i podejmie się reprezentacji na sali sądowej, przekonując Sąd do wydania słusznego wyroku.