Rusza przebudowa 106 letniego budynku "Śnieżki" przy ul. Bojanowskiego - ziemiadebicka.pl

Rusza przebudowa 106 letniego budynku “Śnieżki” przy ul. Bojanowskiego


Rok. Tyle ma potrwać gruntowna przebudowa, rozbudowa i nadbudowa liczącego 106 lat budynku Domu Kultury “Śnieżka”, wcześniej TG “Sokół” przy ul. Bojanowskiego w Dębicy. Po trzech ogłoszonych przez miasto przetargach w końcu wyłoniono wykonawcę, którym została firma PESAM z Dębicy. Oficjalne przekazanie placu budowy pod modernizację zabytkowego budynku DK “Śnieżka” i kluczy do obiektu miało miejsce 8 maja.

 

Wyłonienie wykonawcy inwestycji nie było łatwą sprawą, gdyż miasto w budżecie pierwotnie zarezerwowało znacznie mniej funduszy niż oczekiwali zgłaszający swoje oferty do przetargu wykonawcy. Miasto na realizację tej inwestycji pierwotnie przeznaczyło 7,7 mln zł. z której to kwoty blisko 3 mln zł. stanowiła dotacja od Zarządu Województwa Podkarpackiego. Najniższa oferta zgłoszona przez oferentów wyniosła natomiast 9,4 mln. zł. więc jak by nie liczyć brakowało blisko 1,7 mln zł. W zaistniałej sytuacji Rada Miejska zdecydowała o przeznaczeniu dodatkowych środków na realizacje tej inwestycji, dzięki czemu już niebawem rozpoczęte zostaną prace przy tym obiekcie.
8 maja Jan Mytnik oraz Jerzy Połeć współwłaściciele firmy PESAM – wykonawcy inwestycji odebrali klucze do obiektu z rąk dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Jana Borka. Planowany termin zakończenia prac określono na koniec maja 2019 r.

Budynek w którym dotychczas działał  Dom Kultury “Śnieżka” liczy sobie 106 lat i został oddany do użytku w 1912 roku. Powstał on na parceli ofiarowanej w 1909 roku przez hrabiego Andrzeja Raczyńskiego dębickiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” , które w Dębicy działało w latach 1894 – 1948. Towarzystwo wybudowało na tej parceli w latach 1909- 1911 obiekt mieszczący salę gimnastyczną i bufet. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku i w całym okresie międzywojennym w “Sokole” odbywały się uroczystości patriotyczne i okolicznościowe akademie. Na obchody 17.rocznicy odzyskania niepodległości i uroczystą akademię w budynku “Sokoła” podczas której dębiczanie mieli okazję wysłuchać “produkcji” orkiestry symfonicznej pod batutą Stanisława Darłaka w 1935 roku zapraszał mieszkańców Dębicy ówczesny burmistrz prof. Michał Staroń. Podczas okupacji w budynku mieściło się niemieckie kasyno wojskowe. Po zakończeniu wojny i likwidacji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” budynek po niewielkim remoncie został przeznaczony na siedzibę „Domu Ludowego”. W 1949 r. Zarząd Powiatowy Rady Związków Zawodowych nadaje placówce status Powiatowego Domu Kultury. W 1952 użytkownikiem placówki zostają Zakłady Mięsne i nazwa placówki zostaje zmieniona na Zakładowy Dom Kultury. W 1955 budynek przechodzi w zarząd WSK – WUCH. Generalny remont obiektu udaje się przeprowadzić w latach 1970 – 1973 (obiekt ma wówczas ponad 60 lat). W 1985 placówka uzyskuje miano Domu Kultury „Śnieżka”, a w zarząd Urzędu Miejskiego w Dębicy przechodzi w 1995.

Budynek dawnego “Sokoła” a obecnie DK “Śnieżka” nie był remontowany gruntownie od ponad 40 lat. W ramach I etapu inwestycji ma zostać wykonana m.in: przebudowa budynku obejmującego pomieszczenia sali kinowo – widowiskowej wraz z dostosowaniem pomieszczeń sali klubowej, rozbudowa budynku od stron zachodniej o nową klatkę schodową z pomieszczeniami dydaktycznymi (segment B2), rozbudowa budynku o windę (w miejscu segmentu B1 wraz z dociepleniem i wykończeniem tynkiem ścian styku z segmentem B1. W obiekcie będzie miała także miejsce przebudowa pomieszczeń biurowych, sal prób oraz szatni i węzłów sanitarnych, wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych w tym również nagłośnienia i oświetlenia sali kinowo – widowiskowej oraz osuszenie fundamentów i wykonanie nowych izolacji poziomych i pionowych.
W ramach tej inwestycji mają zostać wykonane także: budowa dachu o konstrukcji stalowej, wymiana dachu na nowy nad częścią zabytkową, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja okien, ocieplenie obiektu metodą lekko mokrą z zastosowaniem wełny mineralnej , renowacja w części zabytkowej elementów dekoracyjnych (gzymsy ryzality, attyki), przebudowa instalacji sanitarnych – wod. – kan., c.o. przeciwpożarowej, przyłączy wody, budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz przebudowa instalacji elektrycznych, jak również kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Obecna powierzchnia użytkowa budynku licząca : 1738,46 m 2 zostanie rozbudowana do 2673,72 m 2.