„Senior +” w Gminie Dębica - ziemiadebicka.pl

„Senior +” w Gminie Dębica


senior-plus-logo1Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na zadanie „Aktywny Senior w Gminie Dębica” w ramach programu „Senior +”.

Łączna wartość projektu wynosi ponad 342 tys. zł z czego prawie 266 tys. to dotacja z Ministerstwa.

Zadanie polega na utworzeniu Dziennego Domu Senior + na terenie Gminy Dębica. W wyniku jego realizacji powstanie miejsce spotkań dla seniorów, w którym realizowane będą programy motywujące do działań samopomocowych i wolontarystycznych na rzecz osób w wieku 60+. Placówka powstanie w dawnej remizie OSP Kochanówka, która zostanie zaadaptowana na ten cel.

Jest to kolejna inicjatywa Gminy Dębica, która ma na celu pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz poprawy jakości życia seniorów mieszkających na jej terenie. Gmina już w ubiegłym roku podejmowała działania na rzecz seniorów. W lipcu 2017 r. Radni Gminy Dębica podjęli uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Dębica i nadania jej statutu, czego następstwem było utworzenie Klubów Seniora w sołectwach. Taka forma aktywności dla tej grupy wiekowej mieszkającej na terenach wiejskich, z dala od ośrodków miejskich, jest bardzo wskazana i celowa, pozwala bowiem nie tylko na wzajemne, aktywne spędzanie czasu, ale również przyczynia się do integracji, poszerzania wiedzy, umiejętności, sprawności, integracji międzypokoleniowej.