-->

„Senior +” w Dębicy

DSC07375Ponad  43 tysiące złotych otrzymała  Dębica w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020. Edycja 2017 r.” na najlepsze projekty polegające na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +” w tym dziennych domów oraz wsparcia funkcjonowania już istniejących placówek”. 

Dotacja przyznana z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej została przeznaczona na zakup sprzętu w pracowni rehabilitacji i rekreacji oraz remont pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu przy ulicy Mościckiego w tym jego malowanie oraz wymianę wykładziny.

Projekt realizowany od września do grudnia 2017 roku jest uzupełnieniem remontu w budynku Domu Dziennego Pobytu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Mościckiego, na który pozyskano środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Ogólny koszt remontu to 1.6 mln złotych, w tym dofinansowanie wyniesie 1.3 mln. zł.

W ramach tego remontu w budynku została przeprowadzona termomodernizacja, remont istniejącej klatki schodowej, podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie nakładki asfaltowej na części istniejącego zjazdu i miejscach postojowych, przebudowa i rozbudowa istniejących instalacji wod-kan. i c.o., wymiana dwóch pieców i zakup nowych oraz przebudowa istniejącego drenażu wokół budynku, poszerzenie szybu windowego i zakup nowej windy oraz sprzętu rehabilitacyjnego i utworzenie pracowni komputerowej.

Wszystkie te działania pozwolą na uruchomienie w Dębicy Akademii Zdrowia i poszerzenie oferty dla lokalnej społeczności. W konsekwencji będą to działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób niepełnosprawnych i starszych.

 

Podziel się z innymi
0Shares
0 0

Sorry, no related articles to display.