-->

Siódme podejście Rady Miejskiej w Dębicy do kredytu. Jest zgoda na zaciągnięcie kredytu w kwocie 1,7 mln złotych

Radni miejscy 12 głosami za, 8 przeciw, przy 1 wstrzymującym się wyrazili zgodę na zaciągnięcie 1,7 miliona złotych. Pierwotnie kwota kredytu, którego zaciągnięcie było głosowane z negatywnym skutkiem już 6 razy wynosiła 5 milionów złotych.

Kwota 1,7 mln zł. została wprowadzona poprawką w brzmieniu: „Wyraża się zgodę na zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1 700 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu tytułu kredytów – 1 700 000”

Podziel się z innymi
0Shares
0 0