Solary i kotły na biomasę do realizacji - ziemiadebicka.pl

Solary i kotły na biomasę do realizacji


250 instalacji solarnych i 68 kotłów na biomasę zostanie w niedługim czasie zamontowanych w domach na terenie Dębicy w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przetarg na dostawę i montaż tego sprzętu wygrała firma  Sanito Sp. z o. o. z Warszawy. W ostatni piątek, 8 czerwca została podpisana trójstronna umowa na dostawę i montaż instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę.

Projekt do którego Dębica wspólnie z Ropczycami przystąpiła w 2016 roku powoli zmierza ku finalizacji. Do października 2016 roku były przyjmowane wnioski od mieszkańców, którzy chcieli skorzystać z odnawialnych źródeł energii. Dębiczanie łącznie złożyli 581 wniosków na wszystkie typy instalacji. Najwięcej bo  263 deklaracji zostało złożonych na instalacje fotowoltaiczne, niewiele mniej, bo 250 deklaracji wpłynęło na zestawy solarne, natomiast na kotły  centralnego ogrzewania opalane biomasą złożono 68 deklaracji.

“Realizacja projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” jest dla nas bardzo ważna, ponieważ przyczyni się przede wszystkim do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia wykorzystania potencjału rozwojowego związanego z energią słońca i biomasy, a także poprawy standardu życia mieszkańców. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom i osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację projektu” – mówi burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk.

Na przystąpienie do realizacji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” podczas jednej z sesji wyrazili zgodę radni Rady Miejskiej w Dębicy.  W całym Województwie Podkarpackim na dofinansowanie takich instalacji przeznaczono 120 mln zł. Dębica i Ropczyce złożyły razem wniosek o dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 15,6 mln złotych, z czego 10 mln zł. stanowiły będą środki  pozyskane z Unii Europejskiej, natomiast wkład własny gmin wyniesie łącznie 5,6 mln.zł

Z wnioskowanej kwoty na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w samej Dębicy ma zostać przeznaczonych 8,5 miliona złotych. Miasto Dębica wniesie do projektu wkład własny w wysokości 30 % wartości kosztów kwalifikowanych netto, który  wyniesie 4,1 miliona złotych. Wnoszony wkład własny w całości zostanie sfinansowany przez mieszkańców.  Mieszkaniec uzyskujący instalację będzie także zobowiązany do pokrycia 100% podatku VAT od wybranego rodzaju instalacji. Wysokość stawek podatku VAT jest uzależniona od wielkości budynku mieszkalnego i wyniesie 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym do 300 m2  oraz  23% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym powyżej 300 m2  lub w przypadku innej lokalizacji np. na budynku niemieszkalnym.

 

Podczas przetargu, który ostał ogłoszony w trzech częściach na dostarczenie i montaż  instalacji solarnych (I część), kotłów  na biomasę (II część) oraz instalacji paneli fotowoltaicznych (III część) wyłoniony został wykonawca na instalację solarów i kotłów na biomasę, którym została firma  Sanito Sp. z o. o. z Warszawy.

Część III postępowania przetargowego – instalacja paneli fotowoltaicznych, z uwagi na zbyt duże przekroczenie budżetu została unieważniona. W czerwcu zostanie ogłoszony drugi przetarg na dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych. Przewidywana ilość instalacji fotowoltaicznych do zamontowania na terenie Gminy miasta Dębica wynosi 263 sztuki.

Fot. FB Mariusz Szewczyk