Spotkanie z poetką

Uczniowie szkoły podstawowej w Jaźwinach wzięli udział w spotkaniu z poetką Lucyną Angermann rodowitą zakliczynianką, a od 20 lat mieszkanką Belgii. Pani Lucyna zaczęła pisać już w szkole podstawowej. Do niedawna robiła to jedynie “do szuflady”.Od kilku lat publikuje wiersze w sieci. Należy do kilku grup poetyckich, gdzie bierze udział w warsztatach i konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów, Autorów, Dziennikarzy, Prawników Virtualia ART. Zdobyła III miejsce w międzynarodowym konkursie poetyckim “Czy to gwarą, czy polszczyzną, nasza mowa jest ojczystą”. Wydała kilka tomików poezji m.in. “Myśli poplątane”(2017), “Uchylając drzwi” (201, “Opowieści (nie)prawdziwe” (201. Dla najmłodszych pisze cykl wierszy o przygodach Żaby Lucjana. W pierwszej części spotkania wzięli udział uczniowie klasy III gimnazjum, słuchając opowieści poetki o początkach zmagań literackich, o wenie, ale i chwilowej bezsile w tworzeniu. Wysłuchali kilku recytacji.Mieli okazję przemierzyć wspólnie z gościem kilka krajów europejskich, wysłuchać ciekawych historii i zobaczyć niesamowite miejsca w Hiszpanii, Portugalii czy Belgii. W drugiej części pani Lucyna Angermann spotkała się z uczniami klas I-III, którzy zasłuchali się w przygody Żaby Lucjana, a następnie wzięli udział w konkursie plastycznym na najciekawszą ilustrację do wysłuchanej wierszowanej bajki. Spotkanie to było niewątpliwie ciekawym spojrzeniem na poezję. (as)