Święto nauczycieli w DK Śnieżka

14 października przypada polskie święto oświaty i szkolnictwa ustanowione w 1972 r. i obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy odbyły się miejskie obchody tego święta. Uroczystość była okazją do wręczenia wyróżnień i nagród dla nauczycieli miejskich szkół i przedszkoli.

Na spotkaniu z pedagogami w DK Śnieżka, burmistrz Mariusz Szewczyk  dziękował im za codzienny trud pracy, cierpliwość i kształtowanie młodego pokolenia dębiczan. – Rok 2021 ustanowiony został w naszym mieście rokiem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Był on wybitnym pedagogiem, twórcą ochronek wiejskich, działaczem społecznym, a przede wszystkim założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich. Działalność błogosławionego, jego życiowa postawa i wyznawane wartości stanowią wzór do naśladowania i inspirację dla nas wszystkich – mówił do nauczycieli Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy.  

Tradycją jest już, że w Dniu Edukacji Narodowej szczególnie doceniana jest praca pedagogów, którzy w ostatnim roku szkolnym uzyskali kolejne stopnie awansu zawodowego, a zwłaszcza stopień nauczyciela dyplomowanego przyznawany po zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej przed komisją powołaną przez kuratora oświaty.

Miasto Dębica jest organem prowadzącym dla; 10. szkół podstawowych, 11. przedszkoli oraz żłobka i biblioteki pedagogicznej. We wszystkich placówkach pracuje łącznie 661 nauczycieli oraz 268 pracowników obsługi i administracji.

W roku szkolnym 2020/2021 tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskali: 
Anna Matłok SP4
Adam Jasek SP8    
Ks. Artur Marta SP4
Aneta Płaza PM7
Anna Zgoda PM 2

Dziesięciu nauczycieli otrzymało Nagrodę Burmistrza Miasta Dębicy. W gronie nagrodzonych znaleźli się :
Agnieszka Motyka SP 2
Roman Przewoźnik SP 3
Danuta Szczudło SP 4
Elżbieta Tabas SP 5
Beata Bacher SP 11
Ryszard Barszcz SP 12
Agnieszka Misa – Górny PM 2
Dorota Ciebiera  PM 8
Renata Stachowicz PM 10

Trzech nauczycieli otrzymało Medale KEN:
Cecylia Siwula    PM 8
Grzegorz Nowacki dyrektor SP 12
Marzena Pałka dyrektor PM 6

Nagrodę Kuratora Oświaty w Rzeszowie otrzymała w tym roku Alicja Prus, dyrektor SP 11.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Dębicy skierował list do wszystkich pracowników oświaty.

Podziel się z innymi
0Shares
0 0