Synagoga Nowomiejska w roku 2000 - ziemiadebicka.pl

Synagoga Nowomiejska w roku 2000


Synagoga Nowomiejska w roku 2000

Synagoga Nowomiejska w roku 2000

2000 rok.  Zbudowana w drugiej połowie XVIII wieku Synagoga Nowomiejska  nie jest w najlepszym stanie technicznym. Przejęta przez Gminę Wyznaniowa Żydowską w Krakowie jest jedynie odmalowana z zewnątrz. Nadal, począwszy od 1954 roku prowadzony jest w niej handel.

W 1994 roku Rada Miejska podejmuje uchwałę o przeznaczeniu synagogi na muzeum. W obiekcie ma znajdować się m.in. ekspozycja poświęcona dębickim Żydom.  Zapada decyzja o gruntownym remoncie budynku za co, za co władzom lokalnym podziękował Kneset.

W 1998 roku na mocy ustawy z 1997 roku o restytucji mienia żydowskiego synagogę odzyskuje Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie, za zgodą której dalej prowadzona jest działalność handlowa w synagodze,  co skutkuje licznymi kontrowersjami ze strony środowiska żydowskiego za granicą i władz miasta, które w budynku chcą urządzić  muzeum i galerię sztuki.

Definitywnie handel w budynku Synagogi Nowomiejskiej zakończony zostaje pod koniec 2017 roku. Od tego czasu budynek jest nieużytkowany. Z naszych informacji wynika, że aktualnie trwa procedura wpisywania go przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na listę zabytków.