Szkoła podpisała porozumienie z 3 Podkarpacką Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej

Od września 2021 r. w Zespole Szkól Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu uczniowie będą mieli możliwość rozpoczęcia nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego (OPW), czyli nowego rodzaju klasie mundurowej, nad którą nadzór merytoryczny będzie sprawować Ministerstwo Obrony Narodowej.

21 maja br. została podpisane porozumienia między dyrekcją szkoły a dowódcą 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w sprawie bezpośredniej opieki merytorycznej nad Oddziałem Przygotowania Wojskowego (OPW), który powstanie w Liceum Ogólnokształcącym w Pustkowie-Osiedlu od nowego roku szkolnego.

Oddział przygotowania wojskowego będzie realizował kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową dla Liceum Ogólnokształcącego oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego zgodnie z programem MON jako dodatkowe zajęcia edukacyjne. Takich klas ma  powstać w roku szkolnym 2021/22 tylko trzydzieści w Polsce – w tym jedna w Pustkowie-Osiedlu. Utworzenie ww. klasy w Pustkowie-Osiedlu stanowi ukoronowanie kilkuletnich działania szkoły w zakresie kształcenia młodzieży w zakresie proobronnym.

Porozumienie podpisali dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie-Osiedlu Sławomir Słyś oraz Dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej płk  Dariusz Słota

Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego przeprowadzone będzie w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. W części teoretycznej i praktycznej program realizowany będzie przez jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć dla uczniów klasy OPW Liceum Ogólnokształcącego w Pustkowie-Osiedlu. Program szkolenia obejmie cztery bloki tematyczne: podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP), szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych), szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa) oraz szkolenie bojowe (w tym m.in. taktyka, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obrona przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe). Zajęcia praktyczne będą odbywać się zarówno w szkole, jak i w patronackiej jednostce wojskowej wskazanej przez  Ministerstwo Obrony Narodowej – 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Rzeszowie, a w rzeczywistości na terenie  33 Batalionu  Piechoty Lekkiej w Dębicy.

Starostwo Powiatowe w Dębicy otrzyma wsparcie finansowe z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na realizację programu szkolenia, ale także skierowane bezpośrednio do Uczniów, którzy od 1 września 2021 r. rozpoczną naukę w tej klasie w Pustkowie-Osiedlu. Środku finansowe przeznaczone zostaną  m. in. na: zakup umundurowania, niezbędnego sprzętu, dowóz do jednostki patronackiej, organizacje obozu poligonowego i inne. Szkolenie kończyć będzie 2- tygodniowy obóz, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki na poligonie w Bieszczadach.

Oddział przygotowania wojskowego dedykowany jest dla młodzieży, która chce kształcić się w liceum ogólnokształcącym ale jednocześnie swą przyszłość pragnie związać ze służbą w Siłach Zbrojnych RP.  Absolwenci tego kierunku będą korzystać z preferencji przy przyjmowaniu do służby wojskowej zawodowej, w Obronie Terytorialnej, kandydackiej (na wyższych uczelniach wojskowych) oraz w rezerwach osobowych MON.

Podziel się z innymi
0Shares
0 0