Szkoła w Jodłowej otrzymała imię Zbyszka Cyganiewicza - ziemiadebicka.pl

Szkoła w Jodłowej otrzymała imię Zbyszka Cyganiewicza


W sobotę 23 czerwca br. SP nr 3 w Jodłowej obchodziła 80 rocznice istnienia. Tego dnia także otrzymała imię Zbyszka Cyganiewicza. Uroczystość ta rozpoczęła się Mszą Św. pod przewodnictwem ks. Dziekana Marka Kuzaka.

Po nabożeństwie udano się na plac obok szkoły, gdzie odbyła się część oficjalna, odśpiewano hymn państwowy oraz zaprezentowano występ słowno – muzyczny w wykonaniu dzieci z tamtejszej szkoły. Został także wyświetlony film z okazji 80 – lecia szkoły, a w budynku można było obejrzeć wystawę z życia szkoły i jej patrona.

Na wstępie części oficjalnej Dyrektor Barbara Dziedzic powitała gości, m. in. przedstawicieli dębickiego środowiska zapaśniczego – Adama Rudyka, Czesława Korzenia, Józefa Lipienia, Jana Michalika, Stanisława Jodłowskiego oraz Ryszarda Długosza dwukrotnego olimpijczyka. Na uroczystość wstawili się także przedstawiciele samorządu jodłowskiego, Poseł na Sejm Jan Warzecha, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Alicja Krzak oraz wykonawca pomnika Zbyszka Cyganiewicza znajdującego się przed budynkiem szkoły Stanisław Samborski.

Akt nadania imienia szkole odczytał Przewodniczący Rady Gminy Jodłowa Roman Warzecha, natomiast odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: Dyrektor SP nr 3 Barbara Dziedzic, Wójt Gminy Jodłowa Robert Mucha i Przewodniczący Rady Gminy Roman Warzecha.

Wszyscy goście, którzy zabrali głos składali gratulacje, życzenia oraz upominki. Adam Rudyk, w towarzystwie Czesława Korzenia i Józefa Lipienia, przekazał na ręce dyrektor szkoły 2 szable. Na jednej z nich znajduje się napis, który nawiązuje do postaci Zbyszka Cyganiewicza, a brzmi: „ Na Arenach Europy i świata ukazał rodakom blask złota, gdy Polski nie było na mapach.”

Wójt Gminy Jodłowa Robert Mucha oraz ks. dr. Julian Kapłon zostali odznaczeni Honorową Odznaką z okazji Jubileuszu 100 – lecia Klubu Sportowego Wisłoka. Na ręce Pana Wójta zostały także złożone podziękowania za uhonorowanie Stanisława Zbigniewa Cyganiewicza.

Uroczystość połączono z promocją kolejnej książki ks. dr Juliana Kapłona pt „ Szkoła Podstawowa nr 3 Jodłowa – Wisowa”, w której zostały przedstawione 80 – cio letnie dzieje szkoły.

Po części oficjalnej przygotowano piknik dla dzieci, które mogły miło spędzić czas podczas zabawy z wodzirejem, skorzystać z okazji pomalowania twarzy, skosztować waty cukrowej, pozjeżdżać na zjeżdżalni czy zrobić pamiątkowe zdjęcia w fotobudce.  Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna.

Źródło: Gmina Jodłowa