dotacja - ziemiadebicka.pl

Tagi artykułu: "dotacja"

Solary i kotły na biomasę do realizacji

Solary i kotły na biomasę do realizacji

250 instalacji solarnych i 68 kotłów na biomasę zostanie w niedługim czasie zamontowanych w domach na terenie Dębicy w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Dębica i Gminy Ropczyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przetarg na dostawę i montaż tego sprzętu wygrała firma  Sanito Sp. z o. o. […]

Do przetargu na przebudowę Domu Kultury “Śnieżka” zgłosiły się dwie firmy

Do przetargu na przebudowę Domu Kultury “Śnieżka” zgłosiły się dwie firmy

Dwie dębickie firmy – konsorcjum Igloobud sp. z o.o. i Elitix sp. z o.o. oraz PPHiU “Pesam” zgłosiły swoje oferty na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę Domu Kultury “Śnieżka” przy ul. Bojanowskiego w Dębicy. Wzniesiony w 1912 roku i liczący dzisiaj 105 lat budynek wymaga pilnych prac remontowych. Na modernizację zabytkowej części Domu Kultury “Śnieżka” dotację w […]

3 miliony dotacji na remont Domu Kultury “Śnieżka”

3 miliony dotacji na remont Domu Kultury “Śnieżka”

Dębica otrzyma 3 miliony złotych  dotacji na renowację zabytkowej części Domu Kultury “Śnieżka”. Decyzję w tej sprawie w ostatnich dniach podjął Zarząd Województwa Podkarpackiego wysoko oceniając złożony projekt i wpisując tą inwestycję na listę zadań do realizacji. Całkowity koszt renowacji wyniesie ponad 4,3 miliona złotych z czego 1.3 miliona zł. pochodziło będzie z budżetu miasta […]

Przetarg na przebudowę Piłsudskiego, Paderewskiego i Szkolnej ogłoszony

Przetarg na przebudowę Piłsudskiego, Paderewskiego i Szkolnej ogłoszony

21 marca ogłoszony został przetarg na przebudowę ciągu ulic: Szkolna, Paderewskiego i Piłsudskiego.  W październiku ubiegłego roku Wojewoda Podkarpacki przyznał Dębicy dofinansowanie w wysokości  50 % kosztów inwestycji oszacowanej na  ponad 2,5 miliona złotych. Oferty  do przetargu firmy mogą  składać do 6 kwietnia br. W październiku ub. roku Dębica z wspomnianymi inwestycjami znalazła się na […]

Nowy sprzęt do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla OSP Kędzierz

Nowy sprzęt do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla OSP Kędzierz

15 000 złotych dotacji otrzymało Miasto Dębica z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kędzierzu. Wniosek o dotację na zadanie pod nazwą „Zakup wyposażenia niezbędnego do usuwania skutków klęsk żywiołowych dla OSP zlokalizowanej w Dębicy przy ul. Świętosława 242”, […]