-->
  • Ks. Eugeniusz Wolski – Honorowy szambelan papieski
    Ks. Eugeniusz Wolski – Honorowy szambelan papieski
    7 listopada 2020 | 20:14

    Rytm życia przedwojennej Dębicy wyznaczał niewątpliwie rytm kościelnych dzwonów budzących mieszkańców swoim wezwaniem na jutrznię, przypominających o południowej modlitwie Anioł Pański oraz o zbliżającym się zmroku modlitwą nieszporów. Zdecydowana większość mieszkańców była wyznania rzymskokatolickiego i gromadziła się wokół swojej parafialnej świątyni, dębickiej fary pw. Św. Jadwigi i Małgorzaty, której duszpasterze cieszyli się szczególnym uznaniem mieszkańców […]

    Czytaj dalej…