Tak powstawała dębicka „Piątka”. Historia szkoły na archiwalnych fotografiach

Szkoła Podstawowa nr 5w Dębicy powstała w 1981 roku. 7 września 1981roku odbyła się ceremonia otwarcia placówki. Jej pierwszym dyrektorem był Pan Edward Wodzień. W budynku przy ulicy Sportowej znajdowało się 17 sal lekcyjnych, 3 pracownie, sala gimnastyczna, świetlica i pomieszczenia gospodarcze. W pierwszym roku istnienia szkoły uczyło się 383 uczniów. Szkoła powstała na potrzeby Osiedla „Słoneczne” dla rodzin pracujących w kombinacie „Igloopol”.

W szkolnej kronice czytamy o pierwszych latach funkcjonowania szkoły „Przystępując do pracy byliśmy świadomi, że będzie to rok niełatwej pracy dla uczniów i nauczycieli, gdyż uczniowie będą przebywać w zupełnie odmiennych niż dotąd warunkach: lepsza baza, dogodniejszy czas rozpoczynania lekcji, niekorzystne dzienne obciążenie zajęciami z uwagi na wprowadzenie 2 dni wolnych od lekcji w każdym tygodniu, gorsze możliwości percepcji wiedzy z powodu braku wielu pomocy naukowych, słabe zaopatrzenie uczniów w podręczniki, zeszyty, przybory, nowi dla uczniów nauczyciele, nieukształtowana społeczność uczniowska będąca na początku zbiorowiskiem wychowanków niemal ze wszystkich dębickich szkół …”

W następnych latach Dyrekcja jak i rodzice starali się rozwijać i unowocześniać szkołę. Wykonano wiele remontów. Malowano korytarze, sale lekcyjne i ogrodzenie szkoły.

Od 1 września 1990 przez dwa lata szkołą kierował Pan Jerzy Fasula. Ponad tysiąc uczniów ledwo mieściło się w budynku przy ulicy Sportowej. W tym czasie postępowała budowa nowej siedziby szkoły przy ulicy Paderewskiego 4. Szkoła korzystała z pomieszczenia domu kultury Mors i sal katechetycznych kościoła św. Krzyża.

W roku szkolnym 1992/1993 dyrektorem szkoły została Pani Elżbieta Rutkowska. W szkole uczyło się 1422 uczniów. Grono pedagogiczne powiększało się. Nauczyciele wdrażali metody innowatorskie i programy autorskie, co pozwoliło uczniom osiągać znaczące sukcesy.

Wiosną 1994 roku ruszyły prace budowlane nowego budynku, a we wrześniu oddano do użytku jego pierwszy segment. 1 września 1999 roku oddano do użytku ostatni segment budynku. W tym samym roku szkolnym doszło do zmiany kierownictwa szkoły. Dyrektorem została Pani Joanna Sieradzka. Również ten rok był znaczący z innego powodu: Szkoła Podstawowa nr 5 musiała oddać uczniów klas siódmych do nowoutworzonego Gimnazjum nr 3. Sale były przestronne i jasne. Uczniowie i nauczyciele pracowali w komfortowych warunkach. Dyskomfort odczuwali tylko nauczyciele wychowania fizycznego z powodu braku pełno wymiarowej sali gimnastycznej. Szkoła od początku swojego istnienia wypełniała swoją misję: uczniowie odnosili liczne sukcesy w nauce i sporcie. Dbano o wychowanie młodzieży. Dzieci rozwijały swoje pasje, kwitło życie szkoły.

W 2004 roku nowym dyrektorem szkoły został Pan Wiesław Broda. Ważnym momentem w historii szkoły było wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej. W uroczystości uczestniczył Pan Edward Brzostowski, który pomagał szkole od samego początku jej istnienia. Podobnie jak całe kierownictwo Kombinatu Rolniczo Przemysłowego Igloopol: od remontów po udostępnianie obiektów sportowych klubu LKS Igloopol Dębica.

Wybudowanie sali gimnastycznej nie tylko ucieszyło nauczycieli wychowania fizycznego oraz uczniów, ale także pomogło znacznie wzbogacić życie szkoły. Na sali odbywały się wszystkie najważniejsze uroczystości: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, akademie z okazji świąt państwowych, pasowanie na ucznia, okolicznościowe uroczystości. To do dziś jest ważny element integracji społeczności szkolnej i życia szkolnego.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 odnieśli wiele sukcesów w konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym nie tylko w nauce, ale także w sporcie. Tradycją szkoły stała się organizowana pod koniec każdego roku szkolnego Gala Mistrzów, na której zostają podsumowane osiągnięcia uczniów we wszystkich obszarach życia szkolnego. Prezentują się laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i mistrzowie sportu. Swoje talenty mają okazję zaprezentować także artyści: tancerze, wokaliści, plastycy. Wszyscy są uczniami lub absolwentami Szkoły Podstawowej nr 5. Na każdej Gali szkoła gości rodziców wyróżnionych uczniów, władze miasta, przyjaciół i sponsorów szkoły, a cała uroczystość dla wszystkich uczestników jest niezwykle ważna, podniosła, ale też barwna i wzruszająca.

Dyrektor Wiesław Broda wielokrotnie odbierał znaczące nagrody przyznane mu osobiście jak i szkole

„Piątka” sportem stoi. W ten sposób szkoła propaguje zdrowy styl życia. Uczniowie odnoszą wiele sukcesów: w piłce nożnej, lekkoatletyce, pływaniu, hokeju, unihokeju, siatkówce, piłce ręcznej, łyżwiarstwie, gimnastyce artystycznej, biegach przełajowych i wielu innych dyscyplinach. Sam talent to nie wszystko. Uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli uczestniczą w wielogodzinnych treningach. To naprawdę wielki wysiłek. Do sportu dzieci garną się od najmłodszych lat. Dla nich corocznie organizowana jest spartakiada szkolna. Zawody cieszą się dużą popularnością i każdy może reprezentować swoją klasę startując w wielu konkurencjach. Poprzez uprawianie sportu dzieci i młodzież kształtują swoją kondycję fizyczną, uczą się rywalizacji, często odkrywają swoje pasje, rozwijają zainteresowania i uzdolnienia, pokonują swoje słabości. Wychowanie przez sport to dobry pomysł na zdrowie i samopoczucie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 korzystają ze sportowych obiektów miejskich: basenu i lodowiska. Na lodowisku spotykają się nawet po lekcjach.

Ważną częścią życia szkolnego jest świetlica. Dzieci mogą oczekiwać na lekcje od godziny szóstej rano. Nie tylko uczą się, ale odpoczywają po lekcjach uczestnicząc w grach i zabawach integracyjnych. Przy ładnej pogodzie chętnie korzystają ze szkolnego placu zabaw, który przez lata doczekał się wielu atrakcji. To też szkolne patio, gdzie mogą przebywać wszyscy uczniowie. Mile spędzona przerwa daje wytchnienie między lekcjami.

Integracja to kolejny element puzzli, z których składa się szkoła. Od wielu lat funkcjonują w „piątce” klasy integracyjne, w których razem uczą się i wychowują dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Jedną z ważnych imprez w ramach integracji jest organizowany w randze powiatowej Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej.

Szkoła tętni życiem. Oprócz codziennej żmudnej nauki uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania. Biorą udział w licznych projektach, eksperymentach, piknikach, wyjściach do galerii artystycznej, pokazach umiejętności, konkursach. Do szkoły zapraszani są przedstawiciele instytucji miejskich, np. Straży Pożarnej, Policji, którzy realizują zagadnienia związane z bezpieczeństwem i zasadami zachowania w sytuacjach zagrożeń. Okazjonalnie gościmy w szkole interesujących ludzi ze świata sportu i kultury, podróżników, przedstawicieli ciekawych zawodów, którzy zapoznają uczniów ze swoimi pasjami.

Dyrekcja i nauczyciele szczególnie dbają o najmłodszych w szkole. Z myślą o nich organizowany jest „dzień otwarty”, w którym wraz z rodzicami mogą zwiedzać budynek szkoły. Czekają na nich ciekawe gry, zabawy, udział w pokazach, eksperymentach z wykorzystaniem dostępnego w szkole wyposażenia.

Nad życiem szkoły czuwa aktywny samorząd uczniowski. Organizowane są konkursy szkolne, dyskoteki, andrzejki i zabawy karnawałowe, zabawy zimowe, wycieczki. Wydawana jest gazetka szkolna oraz działa wolontariat. Efektem jest wiele z sukcesem przeprowadzonych akcji charytatywnych. W styczniu każdego roku uczniowie wspomagają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

W szkole na co dzień panuje przyjazna atmosfera. Grono pedagogiczne jest zróżnicowane. Obok doświadczonych nauczycieli pracują młodsi, ale już z wieloma sukcesami zawodowymi. Uczniowie w szkole czują się swobodnie. Są chętni do pracy i do zabawy.

Szkoła dysponuje nowoczesnym wyposażeniem. W każdej sali jest tablica interaktywna, sprzęt komputerowy, z którego nauczyciele korzystają w procesie dydaktycznym. Niewątpliwie uatrakcyjnia to prowadzone lekcje. W salach do zajęć wychowania fizycznego i usprawniania ruchowego znajduje się profesjonalny sprzęt. Mimo swojego wieku szkoła jest przestronna, jasna, nowoczesna. Z zewnątrz również prezentuje się okazale. Wykonana elewacja nie tylko skutecznie chroni przed warunkami atmosferycznymi, ale także nadaje budynkowi estetyczny wygląd. Marzeniem społeczności szkolnej jest rozpoczęcie prac związanych z powstaniem stadionu lekkoatletycznego. Jego istnienie umożliwiłoby spopularyzowanie tego sportu. Może Dębica miałaby kolejnego znanego sportowca , reprezentanta Polski.

źródło: Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy

Podziel się z innymi
0Shares
0 0