Polityka - ziemiadebicka.pl

Tematy: Polityka

Firmy na dawnym WUCH-u proszą o pomoc w poprawie infrastruktury

Firmy na dawnym WUCH-u proszą o pomoc w poprawie infrastruktury

Firmy działające na terenie dawnego WUCH-u oraz przedstawiciele Dębickiego Parku Przemysłowego  zwrócili się do władz miejskich o podjęcie działań w celu poprawienia infrastruktury na wspomnianym terenie. Chodzi w szczególności o drogi, które są w fatalnym stanie. Na ostatniej sesji sprawą zajęli się miejscy radni. Na terenie Dębickiego Parku Przemysłowego działa obecnie blisko 30 firm zatrudniających […]

Cztery okręgi wyborcze na terenie miasta Dębica w najbliższych wyborach samorządowych

Cztery okręgi wyborcze na terenie miasta Dębica w najbliższych wyborach samorządowych

Cztery okręgi wyborcze obowiązywały będą podczas tegorocznych, jesiennych wyborów samorządowych w Dębicy. O tej zmianie oraz ustaleniu liczby radnych wybieranych w każdym okręgu i granic poszczególnych okręgów na sesji nadzwyczajnej 26 marca zadecydowali miejscy radni. Podział Miasta Dębica na 4 okręgi wyborcze: Okręg nr 1: os. Słoneczne,  os. Świętosława – 5 radnych Okręg nr 2: os. Centrum, os. Rzeszowska-Południe,  os. Rzeszowska-Północ – 5 radnych Okręg nr 3: os. Kawęczyn-Pana Tadeusza, […]

List otwarty Edwarda Brzostowskiego do Burmistrza, Starosty, Przewodniczących oraz Radnych Miejskich i Powiatowych

List otwarty Edwarda Brzostowskiego do Burmistrza, Starosty, Przewodniczących oraz Radnych Miejskich i Powiatowych

LIST   OTWARTY DO MIESZKAŃCÓW DĘBICY, BURMISTRZA, STAROSTY, PRZEWODNICZĄCYCH I RADNYCH MIEJSKICH I POWIATOWYCH   Szanowni Dębiczanie! Panie Burmistrzu! Panie Starosto! Panie i Panowie Radni! Od wielu już lat jestem mieszkańcem Dębicy i niemal od urodzenia czuję się z tym miastem związany. Przez całe moje młodzieńcze i dorosłe życie – zarówno przed ’89 rokiem, jak i […]

Jan Warzecha: Mateusz Kutrzeba będzie kandydatem PIS na burmistrza Dębicy

Jan Warzecha: Mateusz Kutrzeba będzie kandydatem PIS na burmistrza Dębicy

Poseł Jan Warzecha ogłosił dziś na antenie RDN Małopolska, że kandydatem na kandydata na burmistrza Dębicy będzie Mateusz Kutrzeba. Kandydat obecnie jest wicedyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy i radnym Rady Miejskiej w Dębicy. Nie udało nam się skontaktować z Mateuszem Kutrzebą, ale obecny burmistrz Mariusz Szewczyk zapytany o tę sprawę i o to, co zamierza robić […]

List otwarty Edwarda Brzostowskiego do Burmistrza i radnych miejskich oraz mieszkańców Dębicy

List otwarty Edwarda Brzostowskiego do Burmistrza i radnych miejskich oraz mieszkańców Dębicy

Edward Brzostowski Dębica, dnia 22 lutego 2018 r. ul. Słoneczna 82 39-200 Dębica L I S T O T W A R T Y DO BURMISTRZA, PRZEWODNICZĄCEGO I RADNYCH MIEJSKICH ORAZ MIESZKAŃCÓW DĘBICY Panie Burmistrzu! Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Szanowni Dębiczanie! W nawiązaniu do mojego listu z dnia 9 marca 2017 r. oraz pokrętnych, niezgodnych z rzeczywistością i historią […]

Na Podkarpaciu rządzą kobiety – Lucyna Podhalicz powołana na stanowisko wicewojewody

Na Podkarpaciu rządzą kobiety – Lucyna Podhalicz powołana na stanowisko wicewojewody

Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, powołał na stanowisko wicewojewody podkarpackiego Lucynę Podhalicz  z dniem 12 lutego br. Lucyna Podhalicz jest absolwentką socjologii (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Uniwersytet Rzeszowski) oraz Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizuje podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2014-2016 była dyrektorem Obwodu […]

Gmina Dębica z budżetem na 2018 r.

Gmina Dębica z budżetem na 2018 r.

29 grudnia 2017 r. w budynku Centrum Oświatowo – Kulturalnym w Zawadzie odbyło się posiedzenie sesji budżetowej Rady Gminy Dębica, podczas której radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2018 r.  Projekt budżetu Gminy Dębica na rok 2018 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica na lata 2018-2025, zgodnie z obowiązującymi przepisami został przedłożony do zaopiniowania […]

Mateusz Kutrzeba nowym szefem PiS w powiecie

Mateusz Kutrzeba nowym szefem PiS w powiecie

Mateusz Kutrzeba od 4 stycznia 2018 r. pełni funkcję pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości powiatu dębickiego. Jego kandydatura została przegłosowana na posiedzeniu zarządu PiS okręgu nr.23 w Rzeszowie. Mateusz Kutrzeba  jest zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Dębicy. Nowy szef PiS w powiecie ma 31 lat, ukończył politologię. Od ośmiu […]

Rekordowy budżet powiatu na 2018 r. przyjęty jednogłośnie

Rekordowy budżet powiatu na 2018 r. przyjęty jednogłośnie

Rada Powiatu Dębickiego jednogłośnie przyjęła projekt uchwały budżetowej na 2018 rok. Suma dochodów w nim opiewa na kwotę przekraczającą 159 mln zł, zakładana w nim nadwyżka budżetowa wynosi blisko 240 tys. zł, a planowane wydatki inwestycyjne ponad 54 mln zł. Dokument przewiduje realizację kilku kluczowych inwestycji związanych m.in. z infrastrukturą drogowo-mostową, służbą zdrowia i szkolnictwem. […]

Do przetargu na przebudowę Domu Kultury „Śnieżka” zgłosiły się dwie firmy

Do przetargu na przebudowę Domu Kultury „Śnieżka” zgłosiły się dwie firmy

Dwie dębickie firmy – konsorcjum Igloobud sp. z o.o. i Elitix sp. z o.o. oraz PPHiU „Pesam” zgłosiły swoje oferty na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę Domu Kultury „Śnieżka” przy ul. Bojanowskiego w Dębicy. Wzniesiony w 1912 roku i liczący dzisiaj 105 lat budynek wymaga pilnych prac remontowych. Na modernizację zabytkowej części Domu Kultury “Śnieżka” dotację w […]