-->
 • Promesa na remont drogi w Słotowej
  29 września 2016 | 11:17

  Gmina Pilzno skutecznie starała się o pozyskanie wsparcia finansowego na remont drogi gminnej „Berdechów” w Słotowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dofinansowanie na wspomnianą inwestycję. Wysokość dotacji przekazanej w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniesie 175 tys. zł (nie więcej niż 80 proc. wartości zadania). Przetarg na remont drogi na kilkusetmetrowym […]

  Czytaj dalej…


 • Krakowski Business Mixer z Prezesem Śnieżki
  Krakowski Business Mixer z Prezesem Śnieżki
  27 września 2016 | 13:45

  Już 28 września br., w siedzibie Business Link Kraków, odbędzie się Business Mixer, czyli inspirujące spotkanie dla osób związanych z krakowską sceną startupową. Na wydarzeniu w roli przedstawiciela biznesu wystąpi m.in. Prezes Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA – Piotr Mikrut. Business Mixer to doskonała platforma do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz poszerzenia sieci kontaktów […]

  Czytaj dalej…


 • Dofinansowanie do budowy ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Stobiernej.
  Dofinansowanie do budowy ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Stobiernej.
  19 września 2016 | 13:43

  Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w miejscowości Stobierna”. W poniedziałek, tj 19 sierpnia 2016 roku otrzymaliśmy pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w którym oficjalnie zawiadamiają Gminę Dębica o uzyskanym dofinansowaniu. Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 06 września […]

  Czytaj dalej…


 • Koncepcja zagospodarowania dworca PKP i dworca autobusowego w Dębicy
  Koncepcja zagospodarowania dworca PKP i dworca autobusowego w Dębicy
  13 września 2016 | 11:55

  Burmistrz Mariusz Szewczyk podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dębicy, która odbyła się 9 września  przedstawił wizualizacje i koszty rewitalizacji wiaty dworca autobusowego w Dębicy i terenów sąsiadujących z nowym budynkiem dworca PKP. Zakładane koszty rewitalizacji to około 6 milionów złotych .  Dla planowanej inwestycji, na realizację której miasto Dębica zamierza pozyskać fundusze z Urzędu […]

  Czytaj dalej…


 • Dofinansowanie dla żłobka w Brzeźnicy.
  Dofinansowanie dla żłobka w Brzeźnicy.
  2 września 2016 | 13:05

  Gmina Dębica otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Brzeźnicy o żłobek z zapleczem towarzyszącym”. W poniedziałek 29 sierpnia 2016 roku na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego ukazały się wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy […]

  Czytaj dalej…


 • Agencja Nieruchomości Rolnych zrzekła się odszkodowania.
  Agencja Nieruchomości Rolnych zrzekła się odszkodowania.
  2 września 2016 | 09:30

  Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w Zawadzie, które było prowadzone od marca br zakończyło się korzystną dla Gminy Dębica decyzją. Agencja Nieruchomości Rolnych zrzeka się odszkodowania za przejęte przez Gminę Dębica działki z przeznaczeniem pod drogi. Całe postępowanie zostało wszczęte po wydaniu na wniosek Gminy przez Starostę Dębickiego w dniu 5 października […]

  Czytaj dalej…


 • Śnieżka prezentuje wyniki za I półrocze 2016 roku
  Śnieżka prezentuje wyniki za I półrocze 2016 roku
  25 sierpnia 2016 | 12:49

  Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku. W tym okresie Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła przychody netto w wysokości 303,1 mln zł, zysk netto wyniósł zaś 27,2 mln zł. Dynamika przychodów Grupy Kapitałowej Śnieżka w analizowanym okresie, w porównaniu do pierwszej połowy ubiegłego roku, wyniosła 104,8%, natomiast dynamika zysku […]

  Czytaj dalej…


 • Umowa o dofinansowanie inwestycji w szkołach zawodowych już podpisana
  29 lipca 2016 | 11:52

  Dotacja, w wysokości blisko 800 000 zł, pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna (Działanie: 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Pod działanie: 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ). Pieniądze pozyskane w ramach projektu  „Poprawa jakości kształcenia w Powiecie Dębickim poprzez modernizację […]

  Czytaj dalej…


 • Wyłoniono wykonawcę dróg serwisowych
  28 lipca 2016 | 09:33

  Wkrótce ruszą prace przy budowie dróg serwisowych w Parkoszu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w wyniku przetargu wyłoniła wykonawcę inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę o wartości ponad 5,1 mln zł przedstawiła firma Eurovia z Bielan Wrocławskich, zapewniając przy tym 60 miesięcy gwarancji. Budowa dróg serwisowych w Parkoszu jest od dawna wyczekiwana przez mieszkańców, którzy obecnie muszą […]

  Czytaj dalej…


 • Tłumy mieszkańców na spotkaniach konsultacyjnych w sprawie OZE
  20 lipca 2016 | 10:33

  Takiego zainteresowania tematem instalacji solarów, fotowoltaniki i pieców na pellet nie spodziewali się pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Dębicy organizujący spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Pierwszego dnia, w poniedziałek 11 lipca nie wszyscy zainteresowani zmieścili się w Sali sesyjnej urzędu. 14 lipca kiedy odbywały się dwa kolejne spotkania było już trochę lepiej. […]

  Czytaj dalej…