TERYTORIALSI SZKOLĄ SIĘ Z BLOS

Terytorialsi z Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęli szkolenie z podstawowych zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną przy użyciu ostrej amunicji.
W poniedziałek 1 kwietnia br. 31. Batalion Lekkiej Piechoty Rzeszów zainaugurował pilotażowe szkolenie dla przyszłych instruktorów bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Zajęcia prowadzone są na strzelnicy „CEL” w Łańcucie do piątku w godz. od 9.00 do 13.00.
– „Żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową w pododdziałach brygady wyszli z propozycją przeprowadzenia zajęć z bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią, gdyż z każdym rokiem służby chcą osiągać wyższy poziom wyszkolenia strzeleckiego i taktycznego. W związku z tym, że w naszej brygadzie posiadamy kilku instruktorów BLOS, zdecydowałem wyjść naprzeciw oczekiwaniom i przygotować dla każdego batalionu kadrę, która nabyte umiejętności przekaże Terytorialsom w swoich rejonach odpowiedzialności” – mówił płk Dariusz Słota dowódca podkarpackiej brygady na inauguracji szkolenia.
***
Broń palna w rękach nieodpowiedzialnej, nie zachowującej zasad bezpieczeństwa osoby jest groźnym narzędziem. Każdy niewłaściwy ruch, może skończyć się tragicznie zarówno dla tej osoby jak i otoczenia. Przez lata w wojsku, policji słyszymy znane hasło – „broń raz w roku strzela sama”. Otóż nie jest to prawda, broń nigdy nie strzela sama, zawsze na jej końcu jest człowiek, który pociąga za spust.
Aby zapobiec wypadkom, wymyślono w Stanach Zjednoczonych zasadę SAFETY FIRST określającą cztery podstawowe zasady bezpiecznego posługiwania się bronią.
Zasady te przyjęto także na naszym polskim poletku strzeleckim nazywając je w skrócie B.L.O.S.
B.L.O.S. to skrót od słów Broń, Lufa, Otoczenie, Spust.
Broń – każdą broń należy zawsze traktować jako załadowaną
Lufa – powinna być skierowana tylko i wyłącznie w kierunku celu, kulochwytu, w powietrze lub pod kątem 45 stopni w ziemię
Otoczenie – zanim oddasz strzał sprawdź otocznie – czy nikt nie znajduje się na linii strzału
Spust – palec na języku spustowym połóż tylko wtedy kiedy oddajesz strzał, kiedy jesteś pewny celu w każdym innym przypadku palec trzymaj na szkielecie broni
Te cztery proste zasady mają najważniejsze znaczenie w bezpiecznym posługiwaniu się bronią i nimi musi kierować się każdy kto bierze broń do ręki.
***
Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy już ponad 19 tys. żołnierzy, w tym 16 tys. żołnierzy OT oraz 3 tys. żołnierzy zawodowych. Plany rozwoju formacji przewidują, że do końca 2019 roku w WOT będzie służyło 26 tys. żołnierzy. W styczniu 2019 roku formacja rozpoczęła trzeci rok funkcjonowania.
Zdjęcia: Anna Barowicz