Tesco w Dębicy zostanie zamknięte - ziemiadebicka.pl

Tesco w Dębicy zostanie zamknięte


DSC_63272 lutego br. Tesco poinformowało OZ NSZZ “Solidarność” przy Tesco Polska Sp. z o.o., że zamkniętych zostanie 18 sklepów tej sieci w całej Polsce. Zwolnienia grupowe w sieci Tesco mogą objąć około 600 osób. Wśród zamykanych sklepów jest Tesco przy ul. Kościuszki 24 w Dębicy.

Związkowcy otrzymali pismo z zawiadomieniem o zamiarze rozwiązania umów o pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników. Zwolnienia grupowe mają rozpocząć się 23 lutego i potrwać do 31 marca 2018 roku. Jak podaje firma powodem zamknięcia sklepów są przyczyny ekonomiczne lub zakończenie umów najmu obiektów.
Jak deklaruje firma pracownikom objętym zwolnieniami grupowymi zaproponowane zostanie, w miarę możliwości, podjęcie pracy na innym stanowisku w innych jednostkach firmy. Wszystkim pracownikom objętym procesem zwolnień grupowych zaoferowane będzie wsparcie w postaci: pakietu informacyjno-doradczego i doradztwa telefonicznego.
W IV kwartale ubiegłego roku Tesco, zatrudniające obecnie ponad 23 tysiące osób w całej Polsce zwolniło 300 pracowników.