To co wyróżnia MWSE na tle konkurencji to jej oferta, ciągła modernizacja oraz mobilność międzynarodowa!

reklama dębica podgląd(1)Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie prowadzi studia I i II stopnia na kierunkach: Pedagogika oraz Zarządzanie, a także studia I stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość oraz Turystyka i rekreacja. Oferta edukacyjna obejmuje dodatkowo studia podyplomowe, kursy i szkolenia skierowane do praktyki gospodarczej, ekspertyzy i usługi konsultingowe dla przedsiębiorstw.

Uczelnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, wprowadziła co 2-tygodniowe zjazdy na studiach niestacjonarnych, a dla tych studentów, którzy nie chcą rezygnować z pracy za granicą lub mają utrudniony dojazd na zajęcia, daje możliwość pobierania nauki w toku indywidulanym. Dużym udogodnieniem dla tych studentów jest również wypracowany przez Uczelnię system nauczania wspomagany platformą e-learningową MWSE oraz elektroniczny indeks – wszystkie oceny wpisywane są i udostępniane studentom w wirtualnym dziekanacie. Oprócz tradycyjnej formy korzystania z bogatego zbioru bibliotecznego Uczelni, studenci mają także dostęp do podręczników w formie elektronicznej. Dzięki m. in. takim rozwiązaniom, MWSE w Tarnowie stara się stwarzać warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia również studentom niepełnosprawnym, uwzględniając specyficzne potrzeby tej grupy studentów w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego. Uczelnia zapewnia swoim studentom pomoc finansową w postaci stypendiów. Każdy student może ubiegać się o wysokie stypendia socjalne i naukowe.

Dla Uczelni istotne jest kształtowanie międzynarodowych kompetencji swoich studentów, które ułatwiają im odnaleźć się nie tylko na  polskim, ale i europejskim rynku pracy. MWSE w Tarnowie od 2000 roku uczestnicy w programie LLP Erasmus, a od stycznia 2014 roku w programie ERASMUS+. W ramach tego programu studenci MWSE studiują
w partnerskich uczelniach w całej Europie oraz odbywają zagraniczne praktyki studenckie. Uczelnia współpracuje z 45 ośrodkami naukowymi, m.in.: w Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Bułgarii, Łotwie czy na Cyprze. Na praktyki zawodowe studenci wybierają najczęściej Wyspy Kanaryjskie, Grand Canaria, Lanzarote, Teneryfę czy Fuertaventurę. Uczelnia w ramach programu zapewnia wyjeżdżającym wysokie stypendia, nawet do 2000 Euro.

Przez dwadzieścia dwa lata istnienia Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna zbudowała od podstaw swój potencjał w postaci wykwalifikowanej kadry akademickiej, dobrej współpracy z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, a także krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami i instytucjami oraz rozwiniętej infrastruktury. Dzięki temu możliwe jest kształcenie studentów odpowiadające potrzebom współczesnego rynku pracy.

Podziel się z innymi
Shares