TURKI 2019

XXVII Podkarpacka, a zarazem XVI Ogólnopolska Parada Straży Wielkanocnych odbyła się w minioną niedzielę na terenie Gminy Dębica.  Na wydarzenie przybyło 37 barwnych oddziałów straży na czele z gospodarzem TURKI – Latoszyn oraz 11 orkiestr dętych.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w parafiach: Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Latoszynie
Parafia pw. Św. Stanisława w Pustkowie-Osiedlu, Parafia pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy. Po mszy wszyscy uczestnicy udali się na teren obiektu sportowego MULKS w Pustyni, gdzie zaplanowano dalszy ciąg uroczystości.
Uroczystości rozpoczęły się wciągnięciem flagi państwowej oraz odegraniem hymnu. Słowo wstępne wygłosił z-ca Wójta Gminy Dębica Marek Mikrut, który wręczył również w imieniu Wójta Gminy Dębica Stanisława Rokosza podziękowania specjalne za pomoc i zaangażowanie w organizację tego niecodziennego wydarzenia. Podziękowania otrzymali: Jacek Chmura Wójt Gminy Grodzisko Dolne, Ryszard Jędruch Wójt Gminy Tryńcza, Kazimierz Matuszek Przewodniczący Rady Gminy Grodzisko Dolne, Jerzy Gdański Radny Gminy Grodzisko Dolne, Katarzyna Mach-Wawrzaszek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym, Bolesław Pysz Radny Gminy Dębica
Stanisław Chmura.

Po wręczeniu podziękowań przybyłych gości powitał Przewodniczący Rady Gminy Dębica Piotr Żybura.
Następnie na ręce komendantów grup oraz dyrygentów orkiestr wręczono okolicznościowe pamiątki i dyplomy, po czym pomimo niesprzyjającej aury rozpoczęły się indywidualne prezentacje poszczególnych oddziałów z towarzyszeniem orkiestr dętych.

Podczas prezentacji o poszczególnych grupach opowiadał pan Czesław Drąg, który od pierwszej edycji Parady Straży Wielkanocnych wiernie towarzyszy i udziela swego głosu jako konferansjer .
Organizatorami wydarzenia była Gmina Dębica wraz z Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich przybyłych grup oraz orkiestr dętych za tak liczne przybycie pomimo deszczowej aury.

Dziękujemy również sponsorom i darczyńcom
FIRMA ŚNIEŻKA – GŁÓWNY SPONSOR
oraz
Firmie Lerg z Pustkowa-Osiedla
Firmie Kronospan z Pustkowa-Osiedla
Firmie Autozbyt z Latoszyna
Firmie ARKUS & ROMET GROUP z Podgrodzia
Firmie STEK ROL (sieć sklepów JUBILATKA)
Firmie Nowy MAXPOL z Brzeźnicy
Piekarni STORCZYK z Brzeźnicy
Firmie TAURUS z Pilzna