Uczcili pamięć o Sybirakach

Wciągnięciem biało-czerwonej flagi oraz odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęły się tegoroczne obchody Dnia Sybiraka w Gminie Dębica.

24 września o godz. 11:00 na cmentarzu w Brzeźnicy oddano hołd zesłanym na okrutną syberyjską ziemię oraz wszystkim, którzy stracili życie w walce o niepodległą Polskę. Modlitwę poprowadził ks. proboszcz Mariusz Maziarka, a apel poległych major Krzysztof Glijer – syn sybiraków. Następnie złożono wiązanki przy pomniku – mauzoleum, w którym mieszczone są urny z ziemią z 14- tu pól bitewnych świata. Znicze złożono również pod nagrobkiem Zbigniewa Godzisza, który otrzymał pośmiertnie tytuł „Zasłużony Dla Gminy Dębica”.

Druga część obchodów odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzeźnicy, do której uczestnicy uroczystości przeszli korowodem. Rozpoczęto ją odśpiewaniem Hymnu Sybiraków. Następnie młodzież ucząca się w lokalnej szkole przedstawiła krótki program artystyczny. Po przedstawieniu nastąpił czas na przyznanie odznaczeń.

Jako wyraz narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych w latach 1939–1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i niepodległości Prezydent  Rzeczypospolitej  Polskiej  nadał  Marii  Nykiel   Krzyż  Zesłańców  Sybiru, który został wręczony przez Starostę Powiatu Dębickiego Piotra Chęćka.

Za  współpracę, pomoc i opiekę.  Za  udzielane  wsparcie,  za  szacunek  oraz sympatię dla  Dębickich  Sybiraków  –  Zarząd  Główny  i   Prezes  Zarządu Głównego  Związku  Sybiraków  w  Warszawie  przyznali  Odznakę  Honorową  Sybiraka Gminie  Dębica oraz  Ludmile Wasilewskiej.

Prezes  i  Zarząd  Główny  Związku  Sybiraków  w  Warszawie uhonorowali Złotymi  Odznakami za  Zasługi  dla  ZwiązkuMarię  Aktyl  –  Prezes  Koła  w  Dębicy, Stanisława  Rokosza   –  Wójta  Gminy  Dębica,  Marka Mikruta –  Zastępcę  Wójta  Gminy  Dębica,  Marcina Ciszka – Dyrektora CKiB, Jerzego Godzisza  –  Wiceprezesa  Koła  w  Dębicy,  Barbarę  Nożyńską  –  Przewodniczącą  Komisji  Rewizyjnej, oraz Krystiana  Fila  – Wiceprezesa Podkarpackiego Stowarzyszenia Miłośników  Militariów w Rzeszowie, koordynatora  Fundacji   „Nie  zapomnij o nas” w  Warszawie.

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrał Wójt Gminy Dębica, który wręczył statuetkę Helena z Reyów Prezesowi Związku Zarządu Głównego Związku Sybiraków w Warszawie – Kordianowi  Borejko.

Po przyznaniu odznaczeń i przemówieniach nadszedł czas na odczytanie Uchwały Rady Gminy Dębica, na mocy której nadano tytuł „Zasłużony dla Gminy Dębica” zmarłemu Zbigniewowi Godziszowi. Treść uchwały odczytał Przewodniczący Rady Gminy Dębica Piotr Żybura, natomiast Marek Mikrut Zastępca Wójta laudację, w której przedstawił życiorys uhonorowanego. Statuetkę w imieniu rodziny odebrał Jerzy Godzisz – syn Zbigniewa Godzisza, który podziękował w imieniu całej rodziny za przyznanie tego zaszczytnego tytułu swemu ojcu.

Na koniec głos zabrała Ludmiła Wasilewska, która swoimi słowami wywołała łzy u uczestników uroczystości.  Po jej wystąpieniu Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Gminy Dębica odegrała krótki koncert pieśni żołnierskich.  

źródło: Gmina Dębica

Podziel się z innymi
0Shares
0 0