Uczniowie SP nr 5 z wizytą w dębickiej komendzie

Policjantów odwiedziły dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Dębicy. Poza zapoznaniem się z pracą policjanta, rozmawiano z dziećmi na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Komenda Powiatowa Policji w Dębicy w ubiegły czwartek i piątek gościła podopiecznych z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Dębicy. Dzieci miały okazję zapoznać się ze specyfiką służby w Policji, zwiedzić budynek komendy, obejrzeć sprzęt i umundurowanie wykorzystywane przez funkcjonariuszy w codziennej służbie.

Prowadzący spotkanie sierż.sztab. Magdalena Baran, omówiła zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Poruszono temat bezpieczeństwa dzieci nad wodą, w górach oraz terenach leśnych.

źródło: Podkarpacka Policja