Uczyli się miksować muzykę - ziemiadebicka.pl

Uczyli się miksować muzykę


Obróbkę dźwięku w programie Audacity oraz miksowanie ścieżek dźwiękowych na konsoli DJ-skiej zaprezentowali 18 października swoim młodszym kolegom podczas lekcji “Projektów multimedialnych”Kamil Krzyżak i Tomasz Sikora, absolwenci dębickiego “Mechanika”.

W prezentacji uczestniczyli uczniowie klasy 3D Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych, a lekcję poprowadzili absolwenci szkoły:  Tomasz Sikora – absolwent Technikum Cyfrowych Graficznych, który poprowadził prelekcję dotyczącą tworzenia i obróbki dźwięku do produkcji muzycznej oraz Kamil Krzyżak – absolwent Technikum Mechatronicznego, który zaprezentował na swoim prywatnym sprzęcie możliwości wykorzystania plików muzycznych do ich miksowania na konsoli DJ-skiej.

W lekcji aktywnie uczestniczyli uczniowie klasy 3D, którzy mieli możliwość skorzystać z konsoli DJ-skiej i zapoznać się z jej podstawowymi funkcjami.

Na podstawie informacji ZSZ nr 1 w Dębicy/ Marcin Słota – szkolny doradca zawodowy