Umowa na odwiert geotermalny w Dębicy podpisana

Ponad 20,8 mln. zł. będzie kosztowało wykonanie w Dębicy badawczego odwiertu geotermalnego do celów ciepłowniczych. Niemal cała kwota inwestycji – 19,6 mln. zł. ma zostać sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W czerwcu br. Miasto Dębica wyłoniło w przetargu wykonawcę odwiertu. Umowa z nim została dziś podpisana w Urzędzie Miejskim w Dębicy.

W ramach inwestycji wykonane zostaną badania hydrogeologiczne, testy hydrodynamiczne i badania geofizyczne, które określą parametry złoża oraz jego przydatność do celów ciepłowniczych. Umowę w ratuszu dziś podpisali burmistrz Mariusz Szewczyk oraz Janusz Pudło, dyrektor ds. operacji krajowych, Władysław Wilisowski, kierownik zespołu sprzedaży południe  i Zbigniew Szurlej, zastępca kierownika zespołu sprzedaży południe.

Na wykonanie zadania firma ma czas do końca lutego 2020 roku.

Odwiert geotermalny, a właściwie łącznie 8 odwiertów wykona firma Exalo Drilling SA z Piły, która za wykonanie odwiertu zaproponowała w przetargu cenę cenę 20 888 352 złotych.

Zgodnie z przyjętą w październiku 2017 r. uchwałą Rada Miejska wyraziła zgodę na realizację projektu “Wykonanie badawczego otworu geotermalnego Dębica GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miasta” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach priorytetowego programu “Geologia i górnictwo, część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalni i wód podziemnych” do 100% wydatków kwalifikowanych.
W ramach programu finansowane są przedsięwzięcia związane z wykonaniem odwiertów badawczych w celu rozpoznania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych tj. złóż wód geotermalnych oraz energii cieplnej suchych skał. Wykryte w ramach odwiertu zasoby mogą być wykorzystane na potrzeby energetyki cieplnej i elektrycznej. Dębica złożyła taki wiosek i uzyskał on zgodę głównego geologa kraju.
Według założeń projektu jeden odwiert o długości ponad 3 kilometrów zostałby wykonany w 2019 roku, kolejny z którego możliwe byłoby eksploatowanie wody geotermalnej w późniejszym terminie. Szacowany koszt wykonania dwóch odwiertów i budowy rurociągu doprowadzającego gorącą wodę do ogrzewania bloków i domów to ok. 60-70 mln zł.

Istnienie gorących wód geotermalnych stwierdzono podczas odwiertów wykonywanych w ramach poszukiwań w Dębicy złóż gazu i ropy w latach siedemdziesiątych XX wieku. Wówczas jednak nic w kwestii źródeł geotermalnych na tym terenie nie zrobiono. Teraz po ponad 40 latach pojawia się szansa na zrealizowanie tej inwestycji. Otwór próbny o głębokości ponad 3 kilometrów ma zostać wywiercony przy ul. Rzecznej, na działce Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Jeśli inwestycja doszłaby do skutku ogrzewaniem przy użyciu wody geotermalnej objętych zostałoby już za 2 lata blisko 25 tysięcy mieszkańców Dębicy.