Urzędnicy będą kontrolować piece

Jeszcze w listopadzie upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębicy rozpoczną kontrole domowych pieców i kotłów. Kontrole będą prowadzone pod kątem przestrzegania uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która nakłada obowiązek wymiany starych, ponad dziesięcioletnich pieców na węgiel, jeszcze w tym roku.

Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyjęli uchwałę antysmogową, której celem jest ograniczenie tzw. niskiej emisji. Jej zapisy oznaczają, że mieszkańcy województwa powinni wymienić stare ponad 10-letnie kotły na paliwo stałe do końca 2021 roku.

Obowiązek wymiany pieców do 1 stycznia 2024 roku będą mieć z kolei posiadacze instalacji eksploatowanej od 5 do 10 lat, do 1 stycznia 2026 roku mieszkańcy mający piece poniżej 5 lat a do stycznia 2028 roku posiadacze instalacji spełniającej wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

– Jeśli w czasie kontroli okaże się, że w budynku funkcjonuje kocioł niespełniający warunków określonych w uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego, urzędnicy umieszczą na nim naklejkę z określeniem terminu do którego piec musi być wymieniony. Oprócz tego pracownicy UM poinformują mieszkańców jak uzyskać dofinansowanie na wymianę kotła z Programu Czyste Powietrze – tłumaczy Jerzy Sieradzki, zastępca burmistrza Dębicy.

Urzędnicy realizujący kontrole będą mieć identyfikatory. – Prosimy nie wpuszczać nikogo postronnego. Nasi pracownicy są przeszkoleni, każdy posiada legitymację Urzędu Miejskiego, więc prosimy to sprawdzić, a potem wpuścić ich do domu i ułatwić kontrolę – dodaje Jerzy Sieradzki.

Oprócz kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej dla Województwa Podkarpackie przeprowadzane będą również kontrole przez Straż Miejską pod kątem nielegalnego spalania odpadów. W przypadku podejrzenia spalania w piecu odpadów mogą zostać pobrane próbki popiołu, które zostaną poddane specjalistycznym badaniom laboratoryjnym w celu analizy. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych grozi mandat karny w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Przypominamy również, że od 1 lipca br. wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca budynku na złożenie deklaracji ma 12 miesięcy w przypadku źródeł uruchomionych przed 1 lipca, natomiast w przypadku urządzeń uruchomionych po 1 lipca – 14 dni.

Deklarację można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego lub e-dowodu.

Deklarację można składać także osobiście w Urzędzie Miejskim (osoby mieszkające w Dębicy) lub listownie. Druk do poprania dostępny jest m.in. na stronie www.zone.gunb.gov.pl

źródło: UM Dębica

Podziel się z innymi
0Shares
0 0